FN har for 2016 bedt om  170 milliarder kroner i humanitærhjelp for å beskytte verdens 87 millioner mennesker i 37 krise- og krigsherjede land. Ved årsskiftet manglet de fortsatt 85 milliarder [1].

International Monetary Fund (IMF) estimerte før Tyrkia-avtalen at EU-landene i snitt vil bruke mellom 0,19 og 0,22 % av BNP for 2016 på «Fiscal Cost of Asylum Seekers». [2] Ifølge IMF hadde EU en total BNP for 2014 på  18 527 milliarder USD[3], dvs at IMF estimerte at EU-landene ville bruke mer enn kr 300 milliarder på flyktninger i Europa. Det var da estimert at det ville komme 3 millioner flyktninger til EU i 2016. [4] Det er f.eks. mer enn hele statsbudsjettet til Pakistans 200 millioner innbyggere, og det skal brukes på noe som tilsvarer knapt 1,5 % av Pakistans befolkning. Det er også mer enn statsbudsjettet til flere europeiske land. Selv om tallene er usikre, forteller de noe overtydelig om nivået og pull-faktoren til Europa: EU vil bruke dobbelt så mye penger på de knapt 3,5 % flyktninger som tar seg til Europa enn verden vil bruke på de resterende 96,5 % som ikke har en slik mulighet.

FN vil bruke  173 milliarder kroner på verdens 87 millioner flyktninger i konfliktområdene, dvs. litt under 2000 kr pr flyktning. EU-landene vil i snitt bruke minst 300 milliarder kr på 3 millioner flyktninger, dvs. mer enn  100 000 kr pr flyktning i EU. Dette betyr at EU-landene i snitt bruker mer enn 50 ganger så mye ressurser pr flyktning på de 3,5 % som klarer å komme seg til Europa enn verden bruker på dem som ikke gjør det.

SSB har beregnet at snaue 10 000 ekstra Syria-flyktninger til Norge vil koste 20 milliarder kroner over 10 år [5], dvs. 200 000 kr i året pr person. Ifølge SSB koster det altså hundre ganger mer å hjelpe flyktninger i Norge enn i nærområdene. Regjeringen baserer seg på et noe høyere tall enn SSBs, men likevel er det da ifølge Finansavisen mange kostnadsposter som er utelatt. [6] Hvis vi sammenligner oss med Sverige, vil svenskene ifølge IMF bruke nesten 1 % av BNP på de initiale asylmottakskostnadene. Sveriges BNP for 2015 var på 4 115 milliarder SEK . [7] Det er altså estimert at Sverige alene vil bruke 41 milliarder kr kun på de initiale asylmottakskostnadene for 2016. Det er estimert at 100 000 flyktninger vil komme til Sverige i 2016. [8] De initiale asylmottakskostnadene i Sverige er altså  410 000 kr pr flyktning for den promillen som kommer til Sverige, til forskjell fra de 2000 kronene  FN vil bruke på dem som ikke gjør det. Sverige bruker altså ufattelige 200 ganger så store ressurser pr flyktning på den promillen som kommer til Sverige. Totalt har det svenske Migrationsverket budsjettert med over 60 milliarder til migrasjon og integrasjon i 2016. [9] Og da er ikke de løpende velferdsutgiftene og de fremtidige kostnadsforpliktelsene medregnet.

Som den svenske økonomen Tino Sanandaji påpeker [10], kunne Sverige alene ha dekket finansieringsgapet for 87 millioner i nød. Bare de initiale asylmottakskostnadene og medfølgende velferdsutgifter vil sannsynligvis være vesentlig høyere enn FNs samlede ressurser for 87 millioner i nød. Sverige allokerer altså mer ressurser til de 2 promille som tar seg til Sverige enn til de 99,8 % som ikke gjør det. Hvis det virker vanvittig og umulig å forsvare, er det fordi det er vanvittig og umulig å forsvare.

For å sitere den kjente innvandringsliberale professor Hans Rosling [11]:

«Medans vi hjälper 1 flykting i Sverige så lider 20 andra flyktingar p.g.a att våra pengar går till vår enda flykting i Sverige istället för de 20 andra, kort resonerat.»

Europas «humane» asylpolitikk er så dyr og ressurssløsende at FN ikke får penger til å sette inn hjelpen der det trengs. Og alt dette heies frem av de såkalte humanitære organisasjonene. Hvordan kan man fortsette å forsvare dagens praksis?

Det ville også vært uhørt om nordmenn i en nasjonal krise skulle bosettes i Kina, Saudi-Arabia eller Pakistan. Verdenssamfunnet skal selvfølgelig hjelpe oss i Norge, Norden og Europa, hvor vi har vår kultur, vårt språk, vår religion og vår tilhørighet. Alle skulle selvfølgelig returneres til Norge. Selv de norske barna som er født i utlandet skal da hjem igjen.

Og hvorfor forventes det ikke at alle mennene i stridsdyktig alder skal forsvare landet sitt? Tvungen militærtjeneste er en plikt vi har grunnlovsfestet for våre egne barn. Afghanistan har f.eks. en stående hær på 200 000 mann og 160 000 væpnede politifolk. Verden betaler flere milliarder for å bygge opp disse styrkene for å trygge landet. Samtidig flyktet 160 000 unge afghanske menn til Europa i 2015, fremfor å gjøre sin plikt. Tilsvarende med Irak. Konsekvensen er at Europas asylpolitikk forlenger krisene ved at befolkningen ikke lenger forventes å forsvare seg og sine.

refugees-riot-lesbos

Flyktningene som kommer til Europa er hovedsakelig mobile og ressurssterke, og det er som oftest menn. Ifølge FN var 58 % av dem som kom til Europa voksne menn, og bare 17 % var kvinner. Resten var barn [12]. Hele 77 % av dem som flyktet til Norge var menn [13]. Dette betyr i praksis at vi vender de ressurssvake, barn, syke og eldre ryggen. De fleste har ikke ressurser til å reise rundt halve kloden.

Det er heller ingen flyktninger som blir drevet på sjøen rundt Middelhavet. Fra den syriske grensen til Tyrkia og til Izmir må man reise mer enn 1100 km over land. Likevel har FN estimert at nesten 8000 mennesker har druknet i Middelhavet de siste to årene. Det er Europas «humane» flyktningpolitikk som gjør at flyktninger søker bedre vilkår i Europa. Hvorfor skal ressurssterke flyktninger godta FNs midlertidige flyktninghjelp i teltleirer til  2000 kr hvis de kan få bolig, trygd og permanent oppholdstillatelse i Europa? Vår «humane» politikk dreper tusenvis og svikter millioner.

Det har aldri vært formålet med flyktningkonvensjonen at flyktninger skal migrere videre fra flyktningleirer eller fra kontinent til kontinent. Flyktninger skal hjelpes i sine nærområder og repatrieres så fort det lar seg gjøre. Asyl er for enkelttilfeller, den enslige dissident, for da er det ikke flyktningleirer. Asyl er ikke for hele befolkninger i konfliktområder. FNs politikk har alltid vært at flyktningkriser må løses i nærområder innen sin egen kultur, sitt eget språk og sitt eget område. Det gjør det lettere å få til repatriering, og det legger press på partene i konflikten. [14]

Og hva er humant med en politikk som får fattige storfamilier til å plukke ut et mindreårig barn som de sender alene på en livsfarlig tur til den andre siden av kloden? Ingen aner hvor mange som ikke overlever reisen eller hvor mange som havner i slaveri og trafficing på veien. Mange som klarer reisen kan fortelle om seksuelle overgrep, vold og tvang. [15] Og tusenvis av barn forsvinner fra flyktningmottakene og havner i hendene på islamister eller i prostitusjon eller slaveri. [16] Likevel presterer norske forskere å si at dette er frivillig for barna og at det ikke er noe regjeringen bør forsøke å stoppe. [17] Barn fra totalitære patriarkalske stammekulturer har angivelig gitt informert samtykke til å utsette seg for en slik risiko? At det å sende barn på en slik reise er et klart brudd på FNs barnekonvensjon, nevnes ikke. Du må virkelig være norsk forsker for å forstå resonnementet. Samtidig finansierer denne praksisen kriminelle karteller og terrorgrupper. Ifølge Europol har 90 % av flyktningene kjøpt tjenester fra kriminelle nettverk, som tjente opptil 60 milliarder kr på menneskesmuglingen i 2015. [18]

At Europa importerer flyktninger fra andre verdensdeler, er den desidert dyreste måten å hjelpe på, det er den minst effektive og en garanti for å hjelpe færrest mulig flyktninger. Det hjelper ikke de mest sårbare og fattige, det forlenger krisene, finansierer kriminelle nettverk, sender barn til slaveri og tusenvis av flyktninger i døden. Hva er humant med dette? Hvordan kan dette betraktes som solidarisk eller godt?

Det er på tide at politikerne tar et oppgjør med dagens tolkninger og praktisering av flyktningkonvensjonen. Og her bør Norge som sentral humanitær aktør gå foran.

 

[1] http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/10-milliarder-dollar-mangler
[2] https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf – tabellen side 12.
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
[4] https://www.washingtonpost.com/world/european-union-predicts-3-million-more-migrants-by-end-of-next-year/2015/11/05/d70aff6c-e521-4280-a7b6-e05cf0b0f8ee_story.html
[5] http://www.nrk.no/norge/beregninger_-syria-flyktninger-koster-20-milliarder-kroner-over-ti-ar-1.12379363
[6] http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2015/11/Akkurat-naa-er-asylpolitikken-uten-politisk-styring
[7] http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP—Sverige/
[8] http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sverige-regner-med-rundt-100000-asylsokere-i-ar-8344780.html
[9] https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/12771728_10153434828398231_8314158467617163686_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9
[10] https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153269312338231
[11] http://qet.se/2015/12/07/hans-rosling-for-halften-av-sveriges-asylmottagnings-kostnader-hade-vi-kunnat-hjalpa-hela-varldens-flyktingar/
[12] http://www.abc.net.au/news/2016-01-11/european-migrant-crisis-triggers-gender-imbalance/7076924
[13] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/slik-var-kjoennsfordelingen-blant-asylsoekere-til-norge-i-2015/a/23605568/
[14] https://morgenbladet.no/debatt/2015/narsissismens_triumf
[15] http://farahmand.blogg.no/1455145424_vrt_bidrag_til_mennes.html
[16] http://www.dagbladet.no/2016/04/13/nyheter/flyktninger/utenriks/tyskland/barn/43844586/
[17] http://pluss.vg.no/2016/04/08/2369/2369_23655611
[18] http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/02/25/2152/Flyktningkrisen/skummer-milliarder-p-flyktningkrisen

 

Opprinnelig publisert hos Verdidebatt den 14. april 2016.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂