Til sammen bruker staten i år 6,7 milliarder kroner på snaut 6000 enslige mindreårige asylsøkere.

Det viser tall Dag og Tid har fått fra Justisdepartementet.

Til sammenligning ga Norge 980 millioner kroner til FNs flyktninginnsats i fjor, og 1,25 milliarder til syriske flyktninger i Syria og i nabolandene i 2015.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) sier hun vil bruke mer penger utenlands.

– Det er trist å tenke på hvor mange flere vi kunne ha hjulpet, sier Listhaug i en kommentar til pengebruken i Norge.

– Dette er konsekvensen av en asylpolitikk som belønner dem som kommer seg til Norge fremfor å ha som mål å hjelpe flest mulig, sier hun.

Listhaug understreker at Norge har et ansvar for å gjøre det vi kan for å hjelpe.

– Den britiske innvandringsministeren fortalte meg at de kunne hjelpe 100.000 barn for det samme som det kostet å hjelpe 3000 barn i Storbritannia.

Listhaug sier til Dag og Tid at de som kjemper for en liberal asylpolitikk, må ta innover seg at flere asylsøkere til Norge betyr mindre hjelp til dem som sitter i flyktningleirer og trenger helsehjelp, skolegang, medisiner og annet som er nødvendig.

– I stedet for kampanjer for de glemte flyktningene, har vi sett kampanjer fra mediene og politikere for å gi opphold til asylsøkere som har fått avslag og ikke trenger vern i Norge, som for eksempel «oktoberbarna». De er i realiteten voksne menn som har blitt vurdert til å ikke ha behov for beskyttelse, sier Listhaug.

Det kom 5480 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2015, og de utgjør det meste av kostnadene. Tallet falt til 320 i fjor, og så langt i år er det bare kommet 184 enslige mindreårige.

(©NTB)

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» her.