Det murres over at Norges Røde Kors er blitt tildelt årets TV-aksjon. Det er en kjent sak at Røde Kors forvalter en milliard-formue. Det er derfor ikke til å undres over at folk spør seg hvorfor Røde Kors igjen skal nyte godt av TV-innsamlingen. På søndag samles det inn penger til Røde Kors for tredje gang i TV-aksjonens drøyt 40 år lange historie. Røde Kors håper på 230 nye millioner kroner i en allerede overfylt kasse.

Onsdag skrev Finansavisen om årets TV-aksjon og kalte reportasjen «Innsamling til pengebinge». Røde Kors har mer enn 3 milliarder på bok; mer enn 3 tusen millioner! Hvorfor bruker ikke Røde Kors noe av denne enorme formuen, før de spør det norske folk om enda mer penger? Røde Kors fikk i fjor flere hundre millioner kroner over statsbudsjettet og 200 millioner fra Norsk Tipping. Norges Røde Kors mottar pengebeløp i en størrelsesorden de færreste kan drømme om.

Røde Kors gjør mye godt arbeid både ute og hjemme og organisasjonen må ha midler, men 3 milliarder i formue? Med en slik bankbok blir man skjødesløs med penger. Og det er nedslående å lese forsiden på Finansavisen i dag; Norges Røde Kors: Gir blaffen i svindel-penger. Røde Kors har de tre siste årene ikke gjort noe for å forfølge et millionkrav mot svindlere, men har likevel guts til å be det norske folk om mer penger.

Tidligere økonomidirektør i Røde Kors, Odd Gunnar Ramfløy ble i 2005 dømt til 5,5 års fengsel for grovt økonomisk utroskap i forbindelse med et byggeoppdrag som han tildelte sine to brødre på vegne av Røde Kors. Brødrene Peter Aksel Nielsen og Jørn Rune Ramfløy ble i 2004 dømt til henholdsvis 6 og 4 års fengsel i samme sak. De to brødrene drev selskapet Devisa AS og overfakturerte Røde Kors for titalls millioner kroner.

I en dom fra Agder Lagmannsrett i 2011 tilkjennes Røde Kors en erstatning fra de dømte på 21 millioner kroner.

Snusk i Røde-Kors-maskineriet?

Politiets etterforskning kom i gang etter en rekke artikler i Kapital. I mellomtiden hadde Røde Kors’ interne arkiv om byggesaken forsvunnet. I retten ble det hevdet at dokumentene var stjålet, men det angivelige tyveriet ble aldri anmeldt. Det ble heller ikke gitt orientering til hverken fylkesskattesjefen eller ligningskontoret om at regnskapene var borte.
Dette skjedde mens nåværende president Svein Mollekleiv var (generalsekretær) i Røde Kors.
Mollekleiv hevdet at han ikke visste at økonomidirektøren og mannen som representerte Devise AS var brødre.
TV2 avslørte at Mollekleiv var til stede i økonomidirektørens bryllup, der det ble gjort et poeng av at brødrene Peter Aksel Nielsen og Odd Gunnar Ramfløy var blitt gjenforent etter å ha vokst opp fra hverandre. Odd Gunnar Ramfløy og Jørn Rune Ramfløy har siden skiftet etternavn til henholdsvis Brenna og Meyer-Olsen. Alle de tre brødrene hadde null inntekt og formue i ligningen for 2015.

Da Røde Kors ble svindlet for millionbeløp tidlig på 2000-tallet, skulle man tro generalsekretæren var glad for alt som ble gjort i saken som ledet til fengselsstraff for de som hadde svindlet organisasjonen for millioner av kroner. Men Mollekleiv hadde annet fokus.

Politiets etterforskning kom i gang etter at Kapital hadde avslørt svindelen. I mellomtiden var det rikelig anledning til bevisforspillelse. Mollekleivs første reaksjoner var en rekke leserbrev med kritikk av Kapital.

Vi bør gi og hjelpe mennesker som har det vanskelig – både ute og hjemme. Røde Kors gjør en utmerket jobb på mange områder og i hele verden. Likevel får ikke Røde Kors noen penger fra meg i år.

Jeg velger å gi til noen andre denne gangen. Jeg har mistet lysten til å gi til Røde Kors. Kanskje ikke først og fremst fordi de har 3 milliarder på bok, men først og fremst fordi de i tre år har latt nærstående svindlere få være i fred. Mens svindlerne har syltet unna titalls millioner, har kreditor forberedt årets TV-aksjon! I den ene enden gir Røde Kors blaffen i svindel-penger, og i den andre ber de det norske folk gi enda mer. Nei takk!