NRKs Brennpunkt har tatt for seg predikant Jan Hanvold og hans imperium Visjon Norge. Hanvold har samlet inn én milliard kroner de siste 15 årene, viser NRKs gjennomgang. Pengene er bl.a. investert i eiendom, der Hanvold sitter på begge sider av bordet. Han er både utleier og leietaker.

Forholdene virker uryddige og vekker anstøt fordi det her dreier seg om et kristent budskap. Men vi kjenner igjen modus operandi fra en rekke saker som finanspressen beskriver. For ikke lenge siden omtalte Dagens Næringsliv en sak hvor et antall privatpersoner var svindlet for titalls millioner. Bobestyrer skrev en knusende rapport og mente den kunne tjent som forelegg for en tiltalebeslutning. Men Økokrim henla saken med den begrunnelse at privatpersonene burde forstått at det var svindel. De kunne ha det så godt. Det er en oppsiktsvekkende abdikasjon av rollen som forsvarer av lov og rett.

Det kommer altså an på hvem som svindler og hvem som blir bedratt.

Vi vet at for NRK er kristen misjonering en negativ faktor i utgangspunktet. En predikant som blander mammon og frelse ligger tynt an. Denne negativiteten, som tyter ut av NRKs dekning av kristenheten, svekker legitim kritikk.

Røde Kors var mottaker av årets innsamlingsaksjon. Mange reagerte på at pengene igjen skulle gå til en organisasjon som har 3 milliarder kroner på bok og har får del i 1,6 milliarder som gis via bistandsbudsjettet. Røde Kors møtte Christian Tybring-Gjedde til debatt i Dagsnytt 18, men forsto ikke kritikken.

Noe tyder på at bistandsoperatørene er blitt så store og er så sammenvevet med staten at de ikke lenger ser hvor grensene går. NGO-er med 3 milliarder på bok kan greie seg selv. Innsamlingsaksjonen er blitt et ritual der folk føler seg forpliktet til å gi. Det er nabolagets barn som kommer på besøk, og man kan for skams skyld ikke si nei.

Mediene bombarderer folk med innslag om vår plikt til å være gode.

I år ringte også kirkeklokkene for Syria og flyktningene. De pleier ellers bare ringe utenom kirketid når det er for å varsle katastrofer.

Men hva med de kristne og kirkene i Midtøsten? Hadde ikke de fortjent litt spesiell oppmerksomhet?

«Vi», vanlige kvinner og menn, hører nesten ingenting. Vestlige representanter synes snarere å snu ryggen til:

Irak: Islamisk Stat sprængte landets ældste kristne kloster, St. Elias’. Den 2500 kvadratmeter store bygning havde stået i Mosuls omegn i 14 århundreder. I flere år, før 2009, havde amerikanske soldater beskyttet og undertiden brugt klostret som kapel. «Vores kristne historie i Mosul bliver barbarisk jævnet med jorden,» sagde en romersk-katolsk præst i Irbil. «Vi ser det som et forsøg på at fordrive os fra Irak, fjerne og afslutte vores eksistens i dette land.» Men da oberst Steve Warren, talsmand for USA’s militære indsats mod IS, kort efter klostrets ødelæggelse blev spurgt om status for kristne i Irak, svarede han: «Vi har ikke set nogen specifik dokumentation for specifikke forsøg på at ramme kristne.«

Det skjer også i Europa:

Kosovo: Muslimer urinerede i en ortodoks kristen kirke i hovedstaden Pristina. Vicepremierminister Branimir Stojanovic fordømte vanhelligelsen af Kristus Frelserens Tempel: «At urinere i en helligdom er skændig, uciviliseret hærværk.» (Sidste år i Italien, smadrede muslimer en statue af Jomfru Maria og ligeledes urinerede på den.) Stojanovic tilføjede: «Politiets tavse iagttagelse af demonstranterne mens de trængte ind i kirken og urinerede, er også skændig.» «Serbiske [dvs. kristne] helligdomme i Kosovo bliver konstant vanhelliget,» sagde vicepremierministeren.

Begge eksempler er fra januar i år. Det er hundrevis av dem. Raymond Ibrahim samler dem. Hvorfor hører vi nesten ingenting?

Samtidig vet vi: Hvis moskeer og muslimer var blitt utsatt for noe tilsvarende, ville hele det offisielle Vesten satt seg i bevegelse, og alle ville bli mobilisert.

Det er et stor vakuum i våres samfunn fordi vi ikke får bruke samvittigheten overfor dem som står oss nærmest.

 

 

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/penge_predikanten-1.13192925

https://da.gatestoneinstitute.org/7750/kirker-under-islam

http://www.dagsavisen.no/norske-kirkeklokker-skal-ringe-for-syria-og-irak-1.793542