I Aftenposten søndag 25.september tar Civitas leder Kristin Clemet opp bruken av niqab og burka i Norge under overskriften «Klær til besvær».

Hun har en gjennomgang av ulike aspekt knyttet til integrering som hun mener har vært «definert som evnen til å snakke språket, skaffe seg utdanning og arbeid og bli gode, lovlydige borgere og skatteytere» og jeg nikker samtykkende. Så fortsetter hun « Hvem man gifter seg med, hva slags mat man spiser, hva man tror på og hva slags klær man bruker, har vært underordnet» og konkluderer; «Slik bør det fortsatt være.»

Hun er på god vei til å treffe motsatt konklusjon når hun skriver at all religiøs bekledning handler om å vise for Gud og verden hvilken religion man tilhører, men at niqab og burka er i en klasse for seg fordi de er heldekkende. At kvinner som bruker plaggene kan være diskriminert og undertrykt og at kvinner som bruker slike plagg ikke blir godt integrert. Ja nettopp.

Som god Høyrekvinne mener hun at vi i et liberalt samfunn må kunne kle oss slik vi vil så lenge vi ikke skader andre eller forbryter oss mot samfunnets lover og regler. Dessuten er Høyrefolk også grunnleggende skeptiske til å forby alt man ikke liker, noe jeg langt på vei mener er en sunn grunnholdning. Men så var det dette med niqab og burka. Som argument mot forbud anfører hun at Frankrike som har et strengere regelverk neppe kan sies å ha lyktes bedre med integrering enn oss her i Norge. Hun mener også at siden det er så få kvinner (kanskje under 100) som bruker niqab eller burka så er problemet så lite at det ikke er nødvendig med et forbud.

Her mener jeg Civita-lederen kortslutter og svikter sine langt mindre privilegerte medsøstre som er henvist til å se verden fra bak et heldekkende slør hver gang de til nød får lov til å bevege seg utenfor hjemmets fire vegger av sin mann. Hvis et forbud mot niqab og burka innebærer at bare én av disse kvinnene kan gå ut og kjenne vinden i håret og møte et smil med et smil så er det verdt å gi avkall på liberale prinsipper det er veldig enkelt å forsvare i en studiesirkel over et glass barolo.

Er Kristin Clemet villig til å forsvare sine liberale prinsipper ansikt til ansikt med en kvinne som ikke selv står fritt til å si hva hun vil, gjøre hva hun vil, kle seg som hun vil og gå som hun vil og som holdes utenfor arbeidslivet fordi hun betraktes som sin manns eiendom?

Hvis det er slik at problemet er så lite som hun skriver, at det kanskje gjelder under 100 kvinner, så får et forbud ingen dramatiske konsekvenser for det store flertallet, men for de 100 kvinnene som i dag lever i vandrende fengsel kan det bety alt.

Vi kan ikke være så liberale at vi godtar kvinnediskriminerende undertrykking. Derfor bør Norge forby både salg av, og bruk av heldekkende religiøse plagg, mao burka, niqab og annet man kan finne på å skjule seg bak. Det er i anstendighetens navn de minste vi kan gjøre for de tause undertrykte kvinnene.