Nytt

Ingen stemte i mot da et overveldende flertall i den belgiske nasjonalforsamlingen vedtok et forbud mot å bære de heldekkende religiøse plaggene niqab og burka på offentlig sted. Ingen av de belgiske representanten delegater stemte mot vedtaket. Kun to representanter avsto fra å stemme.

Amnesty International tar sterk avstand fra vedtaket som de mener skaper en farlig presedens, og frykter at flere land vil følge:

– Et totalforbud mot å dekke ansiktet er et brudd på ytrings- og religionsfriheten til de kvinner som bruker burka og nikab, sier John Dalhuisen i Amnesty International.

Kan flere gjøre det samme?
– Belgias forbud mot ansiktsslør, det første i Europa, setter en farlig presedens, mener Dalhuisen som er menneskerettsorganisasjonens fremste ekspert på diskriminering i Europa.

Den vedtatte loven forbyr plagg som forhindrer identifisering på alle steder som er «ment for offentlig bruk eller tjenester», og overtredelse kan medføre bøter eller fengselsstraff.

Motorsyklister får unntak for det nye forbudet og kan fritt bruke heldekkende hjelm også i framtida, og også politifolk og brannmenn får lov å dekke til ansiktet i jobbsammenheng.

De belgiske politikerne vil også gjøre et unntak for bruk av heldekkende masker, så sant innehaveren søker om unntak i forbindelse med karneval eller andre tilstelninger

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, er sjokkert over lovforbudet:

– Jeg er sjokkert over utfallet, og overrasket over at ikke en eneste folkevalgt stemte imot denne diskriminerende loven, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International.

Nettavisen: Amnesty hardt ut mot belgisk nikab-forbud