Nytt

Amnestys John Peder Egenæs mener Sveits må få hjelp internasjonalt til å omstøte resultatet av folkeavstemningen om minareter. Lars Gule ved Høgskolen i Oslo kaller folkeavstemningen «demokrati på sitt verste».

Dagsavisens forside er i seg selv den skarpeste kommentaren til resultatet av folkeavstemingen. Det sveitstiske korset er blitt til et halvt hakekors.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge mener det ikke kan være noen tvil om at gårsdagens vedtak bryter med menneskerettighetene på to punkter.

– Vi mener det bryter med religionsfriheten og med menneskerettighetenes forbud mot å diskriminere på bakgrunn av religion, sier Egenæs.

Han tror derfor at sveitsiske myndigheter vil få problemer med å gjennomføre vedtaket.

– Vi håper at andre stater, som Norge, sier klart ifra om at sveitsiske myndigheter må oppprettholde de menneskerettighetsforpliktelser de har inngått internasjonalt, på tross av hva et flertall i befolkningen sier i en folkeavstemning. Her bør sveitsiske myndigheter få hjelp av verdenssamfunnet, sier han.

– Trist

Lars Gule, tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, nå førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, beklager at et flertall har så liten forståelse for religionsfriheten.

– Dette er demokratiet på sitt verste. Her har et flertall bestemt over et mindretalls grunnleggende rettigheter. Det strider mot enhver rimelig menneskerettsforståelse, sier Gule.

– Det er minareten som symbol man har villet angripe. Det er som å si at man kan bygge kirker, men uten tårn. Det ville være en urimelig innskrenking av de kristnes rett til å velge hvordan deres gudshus skal se ut, sier Gule.


Forbyr nye minareter i Sveits