FNs høykommissær for menneskerettigheter og Europarådet kritiserer Sveits, og hevder at forbudet mot minareter er diskriminerende og i strid med folkeretten. Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har imidlertid avvist klagen over forbudet, da klagerne ikke har kunnet begrunne hvordan minaretforbudet har krenket deres menneskerettigheter og/eller religionsfrihet.

Folkeavstemningen vil virke dypt splittende, advarer FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navanethem Pillay.

– Jeg nøler med å fordømme en demokratisk folkeavstemning, men jeg vil ikke nøle med å fordømme den fremmedfiendtlighet som har karakterisert kampanjene i flere land, blant dem Sveits, og som bidrar til slike resultat som dette, sier Pillay.

– Sveits risikerer å komme på kollisjonskurs med sine internasjonale forpliktelser, ved at de diskriminerer en enkelt religion, sier Pillay.

Hun får støtte av FNs spesialrapportør for religionsfrihet, Asma Jahangir.

– Dette er en klar diskriminering av medlemmer av den muslimske minoriteten i Sveits, sier Jahangir.

Også Europarådet ved generalsekretær Thorbjørn Jagland (Ap) stiller spørsmål ved resultatet av den sveitsiske folkeavstemningen:

– Det er grunn til å spørre om fundamentale rettigheter, som er beskyttet av internasjonale avtaler, bør være tema for folkeavstemninger, heter det i en kunngjøring fra rådets generalsekretær Thorbjørn Jagland.

Aftenposten: FN kritiserer minaretforbud i Sveits