Europarådet ved generalsekretær Thorbjørn Jagland åpner for tilby Tunisia, hvor det religiøse Ennahda-partiet er det største partiet, medlemskap i Europarådet. Også Marokko og De palestinske selvstyremyndighetene er blitt tilbudt «partnerskap for demokrati»-avtaler for å bli inkludert i det Jagland kaller Stor-Europa:

Nå åpner generalsekretæren i Europarådet, norskfødte Thorbjørn Jagland, for at Tunisia kan bli medlem der, i tillegg til å få en EØS-lignende avtale med EU. Allerede 21. februar besøkte Jagland Tunisia for å følge opp den demokratiske utviklingen i landet. Han mener at Europarådet, med sine 47 medlemsland, er det best egnede forumet for nå å inkludere de nye demokratiene i Stor-Europa.

– Jeg mener Europarådet, som har utviklet seg til å bli en pan-europeisk organisasjon, vil være særlig egnet til å jobbe for endring i Tunisia, sier Jagland til Ny Tid.

Til Ny Tid sier Jagland at Europarådet skal bistå Tunis med å utarbeide en ny grunnlov og bruke «sin ekspertise med utforming av gode juridiske ordninger, med oppbygningen av demokrati og bevaring av menneskerettigheter, samt å sikre mer økonomisk og sosial likhet.»

I Europarådets nye rapport Co-operation between the Council of Europe and the emerging democracies in the Arab world, påpeker Rådet en parallell til Vest-Europas forhold til Øst-Europa etter Berlinmurens fall i 1989, og tilbyr avtaler til arabiske land. De såkalte «partnerskap for demokrati»-avtalene ligner EØS-avtalene som blant andre Norge og Island har med EU.

«Tunisia er det mest utdannede og åpne landet i Nord-Afrika. Vi bør undersøke om de bør bli medlemmer i EFTA-gruppen, med samme rettigheter som Norge og Island,» skriver Verhofstadt i sin pressemelding.

Thorbjørn Jagland var forøvrig hovedpådriver bak Stortingets presidentskaps beslutning om å nedsette et utvalg i den hensikt å foreslå en revisjon av Norges Grunnlov med tanke på å styrke menneskerettighetenes stilling i vår forfatning. Menneskerettsutvalget ledes av Inge Lønning, og skal levere sine anbefalinger innen utgangen av 2011.

Ny Tid: Det nye Europa-kartet

Via Hablogg