NRK halser etter utviklingen og publiserer en serie hvor de tar et oppgjør med de innvandringsrelaterte mytene de mener folk holder seg med. Hvem som er ansvarlig for å spre myter og hvem som tror på dem, sier NRK ingenting om.

Den kommende uken setter NRK.no søkelyset på myter om innvandring. Med utgangspunkt i holdningsundersøkelser og oppfatninger som ofte kommer frem i en polarisert innvandrings- og integreringsdebatt, tar vi tak i fem påstander som vi ettergår nærmere.

For å forklare serien, viser NRK til generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland og den av Jagland mye omtalte «vismannsgruppen» og deres rapport:

Gruppen hans peker på en rekke vanlige oppfatninger om minoriteter som skaper grobunn for myter:

Innvandrere gir mer kriminalitet i samfunnet, de bringer med seg sykdommer til et land, de tar jobbene til majoritetsbefolkningen, driver ned lønninger, misbruker velferdsordninger, oppfører seg som om landet eller det lokale stedet de har kommet til tilhører dem, lager parallellsamfunn, misbruker velferdsordninger og fronter et negativt kvinnesyn.

– Hvor farlige er slike myter?

– Det er veldig, veldig farlig. Vi må passe på og alltid være på vakt i Norge, så slike oppfatninger ikke flyter over.

Første myte ut er påstanden om at norsk økonomi er helt avhengig av økt innvandring i fremtiden, og NRK fastslår, som mange før dem, at dette bare er en myte – norsk økonomi er ikke avhengig av innvandring. 55 prosent av leserne tror da heller ikke det.

Men hvorfor tror hele 32 prosent av leserne faktisk på myten om at vår økonomi er avhengig av innvandring når det motsatte er tilfelle?

Det skyldes blant andre samme mann som advarer om hvor farlige myter er, for selv ikke bare tror han på myter; han bruker mye tid – og offentlighetens penger – på å spre dem.

Slik lød herr myteknuserens glade budskap i mai 2011.

– Politikerne i Europa har mislykkes i å fortelle befolkningen hvor avhengig den er av fortsatt innvandring, sier lederen for Europarådet, Thorbjørn Jagland.

Thorbjørn Jaglands erklæring skjedde kanskje i god tro? Ikke så veldig, for i likhet med andre europeiske land med stor velferdsstat og ditto innvandring hadde norske myndigheter da fått ny kunnskap i form av Brochmann-rapporten. Men når man som Jagland er overbevist om at mytemakeri er farlig, da tar man vel gladelig til seg kunnskap når den endelig foreligger? Selvfølgelig ikke, for Brochmann-rapporten lider av en graverende feil: Den støtter ikke Thorbjørn Jaglands foretrukne perspektiv – eller myte, nå som ordet er i vinden:

Han kritiserer blant annet Brochmann-utvalgets rapport, som kom tidligere denne uken, for ikke å ha inkludert dette perspektivet i sine vurderinger av i hvilken grad innvandringen truer de norske velferdsgodene.

Mye tyder derfor på at Jagland er svært så komfortabel med myter så lenge de er hans egne, for han må ha valgt å se bort fra hele sakskomplekset – hvis lignende resultat finnes i f.eks. Danmark – ettersom det i november 2012 atter lød:

Jagland mener europeiske politikere må ta et større ansvar for å fortelle folk at Europa er helt avhengig av innvandring, og at samfunnene vil bryte sammen dersom man kastet alle innvandrerne ut.

I løpet av seriens første dag har NRK i alle fall lykkes i å slå hull på to myter: myten om at norsk økonomi er avhengig av innvandring – og myten om at generalsekretæren i Europarådet er bekymret for fremveksten av farlige myter. Det han egentlig er bekymret for, er fremveksten av for ham ubehagelige fakta som underminerer de mytene han selv abonnerer på og har spredt i årevis.

Og det er ikke helt det samme.

Så når Thorbjørn Jagland nå først foreslår å «i større grad ta i bruk lovverket vi har» mot mytemakere på nett, kunne det kanskje være en god idé å starte med å oppgradere det samme lovverket til å omfatte avdankede politikere som på fellesskapets regning drar Europa rundt som en annen Onkel Reisende MacMyte?