FNs høykommisær for menneskerettigheter og EU reagerer kraftig på den malawiske dommen mot Tiwonge Chimbalanga og Steven Monjeza. Det homofile paret ble fengslet da de forlovet seg offentlig i 2009, og ble denne uken dømt til 14 års fengsel og straffarbeid.

Chimbalanga og Monjeza har anket dommen til malawisk høyesterett.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, fordømte i går dommen, og kalte den «åpenbart diskriminerende». Dommen må bli opphevet, mener Pillay.

Lørdag morgen kom Norge og EU med en felles uttalelse der de reagerer sterkt på dommen.

– Norge beklager domfellelsen av det malawiske paret Tiwonge og Steven. Det er kritikkverdig at de to blir straffet fordi de ønsker å leve sammen i kjærlighet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I uttalelsen tar landene avstand fra dommen og påpeker at dette ikke bare er i strid med vern av menneskerettigheter, men også i strid med internasjonale forpliktelser Malawi har påtatt seg.

Malawiske medier forsvarer imidlertid dommen mot paret, og i avisen Daily Times het det på lederplass i mars:

«Du kommer aldri til å oppleve at afrikanske ledere reiser til Europa for å oppfordre befolkningen til å praktisere flerkoneri», skrev avisen Daily Times på lederplass 8. mars.

«Her i Malawi blir dette sett på som en styggedom, både juridisk, kulturelt, religiøst og moralsk. Det er en handling som samfunnet avskyr sterkt,» het det videre i kommentaren.

Norge er for øvrig en aktiv giver og støttespiller til Malawi, og gir direkte økonomisk budsjettstøtte til landets myndigheter. I perioden 2005 til 2010 har Norge bidratt med 350 millioner kroner i til Malawi. Den femårige avtalen om økonomisk bistand skal etter planen opphøre ved utgangen av 2010.

Aftenposten: Norge, EU og FN fordømmer malawisk homo-dom