FN-komiteen som overvåker Konvensjonen mot rasediskriminering (CERD), har kommet til at Høyesteretts frikjennelse av nynazisten Terje Sjølie for rasisme, var feil, melder Monitor.

Frikjennelsen av Sjølie blir stående, men den presedensdannende virkningen av dommen er opphevet.

Riksadvokaten uttalte etter frikjennelsen at det ville bli svært vanskelig å få noen dømt for brudd på paragraf 135a i fremtiden.

Sjølie-saken gjaldt hatske uttalelser mot jøder. Men også andre folkegrupper er glade over FNs uttalelse.

– Det viktige nå, sier Christine Mohn, sekretær i Norsk Forening Mot Antisemittisme, er at loven igjen tas i bruk. Vi oppfordrer folk til å anmelde rasistisk hets, og hvis saken henlegges av politiet under henvisning til Høyesteretts tidligere kjennelser, vedlegger uttalelsen fra FN og sender den som vedlegg til klager til de lokale statsadvokater. En lov gir ingen beskyttelse før den tas i bruk, understreker hun.

CERD-komitèen fastslår utvetydig at uttalelser som de Sjølie kom med ikke beskyttes av ytringsfriheten. De fastslår at frifinnelsen av Sjølie er i strid med rasediskrimineringskonvensjonens artikkel fire og seks.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har oversendt uttalelsen til norske myndigheter og bedt om at man innen seks måneder gir tilbakemelding om hvilke tiltak som er iverksatt for å tilfredsstille komitèens påpekninger. Myndighetene bes også sørge for at uttalelsen fra FN gis nødvendig offentlig utbredelse.

Dette er et realt nederlag for norske myndigheter, og spesielt norsk Høyesterett som viste ytterst slett vurderingsevne da den frikjente Sjølie.

Antirasister vant i FN