Kommentar

Regjeringen har lidd et oppsiktsvekkende nederlag i en FN-komite, og det på et så prestisjefylt og sensitivt tema som rasisme. Regjeringen har tre måneder på seg til å forklare hvordan Norge kan ha et rettsvern mot rasisme, når Høyesterett frikjente Terje Sjølie for rasisme i den famøse Askim-talen.

«Alle» trodde løpet var kjørt da Høyesterett frikjent Boot Boys-leder Terje Sjølie for rasisme etter paragraf 135a, for talen i Askim der han skjelte ut jøder for å være parasitter som sugde ut landet. Selv riksadvokaten sa i etterkant at det skulle bli vanskelig å få noen dømt for rasisme etter dette.

De mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim og Antirasistisk Senter klaget likevel saken inn for FNs komite for bekjempelse av rasisme. I utgangspunktet skal man være part i saken for å klage, hvilket man kan si de mosaiske menighetene er. De selvsamme riksadvokaten måtte nå be FN om å se bort fra klagen fordi de ikke var part i saken.

Nå har komiteen tatt klagen til følge og ber regjeringen forklare hvordan en nå skal kunne bruke paragraf 135a.

Nesestyver til regjeringen