Sakset/Fra hofta

Aftenposten mente på lederplass at Vigrid-leder Tore W. Tvedts uttalelser om jøder som «parasitter som skal renskes ut» må gå foran jødenes rett til ikke å bli krenket og truet.

Det står det – svart på hvitt – i en leder to dager før julaften, som en kommentar til at Høyesterett annullerte Borgartings frikjennelse av Tvedt for intervjuet han ga til VG.

Dette var Aftenpostens julegave til norske jøder. Tvedts uttalelser er så grove at de utvilsomt faller inn under paragraf 135a om grovt krenkende uttalelser om andre mennesker p.g.a. tro og rase. Det kan enhver forsikre seg om som leser intervjuet.

Norsk rettsvesen har fått påpakning for dårlig grensedragning overfor høyreekstremister ved flere anledninger. At Borgarting lagmannsrett frikjente Tvedt er mildt sagt oppsiktsvekkende. Nå har Høyesterett tatt rev i seilene etter pinlig oppmerksomhet fra FNs komite mot rasisme og diskriminering.

Aftenposten har profilert seg som anti-rasisme-avis. Vi finner det derfor oppsiktsvekkende at avisen på lederplass går mot Høyesterett og mener norske jøder bør finne seg i uttalelser som at de er parasitter som bør utryddes.

Det er en plikt for samfunnsbevisste mennesker å motarbeide Tvedts avskyelige tanker. Likevel mener vi at hans ytringer i dette tilfellet bør beskyttes av Grunnloven.

Hvis noen hadde stått frem i VG og sagt at muslimer i Norge var parasitter som burde utryddes og at muslimene var den absolutte fiende, ville Aftenposten aldri skrevet en slik leder.

At de ikke viser samme hensyn mot Norges jøder sier noe om hvor få jøder det er i Norge, og om hvor dårlig det står til i Aftenposten.

Grenseoppgang

Tore Tvedt og Vigrid-gruppen er usunne, skremmende utvekster i det norske samfunn. Likevel er vi i tvil om Høyesterett gjorde rett da den i går ikke ville la Tvedt gå fri for krenkende og truende uttalelser rettet mot norske jøder.

Intervjuet med Tore W. Tvedt i VG:

Her blir Kjersti (19) nynazist