Kommentar

Borgarting lagmannsrett har frifunnet Vigrid-leder Tore Tvedt for hatefulle utfall mot jødene som ikke straffbare etter rasistparagrafen 135 a. Aktoratet anker til Høyesterett.

Det var i et intervju med VG i 2003 at Tvedt uttalte:

– Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut, hevder Tvedt overfor VG.

Dette er klassisk antisemittisme. Jøder omtales som parasitter. Tvedts advokat John Chr. Elden er fornøyd med dommen. Han mener grensen for ytringsfrihet går ved fysiske trusler. Mener han da til den individuelle jøde? Tvedt sier i intervjuet at de driver våpentrening og kampsport.

60-åringen er tidligere karateinstruktør, og forteller at han gir Vigrid-medlemmene både våpen- og kamptrening. Han sier at Vigrid er i krig med jødene, som er den absolutte fienden.

Hvis man er erklært nazist burde kanskje uttalelser om at jøder er hovedfienden som skal renskes ut, tillegges en viss vekt? Om ikke annet av preventive årsaker. Hvis ikke slike uttalelser skal dømmes etter 135 a, hva skal da til? Legg merke til at Tvedt også nevner innvandrere. Det skal bli vanskelig å få dømt noen for muslimhets hvis denne dommen blir stående.

Hadde dommen blitt den samme hvis Tvedt hadde sagt «muslimer»? Det er ikke sikkert. Blant de dannede sjikt er det større følsomhet for muslimers følelser enn jøders, tør jeg påstå. Jøder er så få og svake.

NRK demonstrerte noe av forakten for jøder ved å sette Tvedts oppgulp på skjermen og lese dem opp. Det var kvalmende. Ikke rart Tvedt smilte bredt. Han ble sogar spurt om hva man skulle gjøre med jødene! -Sette dem på første fly ut av landet, svarte han med et bredt glis. I neste omgang ble Anne Sender fra Det mosaiske trossamfunn intervjuet utenfor synagogen i Bergstien. Hun forsvarte seg så godt hun kunne med å spørre om at det var meningen at nynazister kunne stå på fortauet og rope til jødiske barn at de burde utrenskes.

Det hele var usmakelig, og føyer seg inn i en ny trend i NRK, hvor man brøyter seg vei i saker som er følelsesmessig sterke for de involverte. Helt uten conduite.

Frifinnelsen av Tvedt har en forhistorie som burde tilsagt et annet utfall.

Det var nynyazisten Terje Sjølies tale på torget i Askim 19. august 2000 der han uttalte noe lignende som Tvedt. Terje Sjølie ble frifunnet også av Høyesterett. Men dommen ble anket til FNs Rasediskrimineringskomitè, som kom til at uttalelsene var klart rasistiske. Det var et prestisjetap for Høyesterett og norske myndigheter. FN-komiteens resultat opphevet presedensen til Høyesterettsdommen, og norske myndigheter ble bedt om å skjerpe seg.

CERD-komitèen fastslår utvetydig at uttalelser som de Sjølie kom med ikke beskyttes av ytringsfriheten. De fastslår at frifinnelsen av Sjølie er i strid med rasediskrimineringskonvensjonens artikkel fire og seks.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har oversendt uttalelsen til norske myndigheter og bedt om at man innen seks måneder gir tilbakemelding om hvilke tiltak som er iverksatt for å tilfredsstille komitèens påpekninger. Myndighetene bes også sørge for at uttalelsen fra FN gis nødvendig offentlig utbredelse.

Dette var i august 2005. Likevel våger Borgarting lagmannsrett å gjenta brøleren.

Noe er galt.

Tore Tvedt frifunnet for jødehets

Her blir Kjersti (19) nynazist

FN til Høyesterett: Sjølie-dommen var feil

Les også