Norge må vurdere å trekke seg fra konvensjoner som gir samer spesielle rettigheter, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug til Frps sentralstyre på Gardermoen lørdag.

VG melder om saken. Bakgrunnen er Fosen-saken, hvor Høyesterett vedtok at vindturbinene krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Dette baserte retten på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Listhaug mener dette er forskjellsbehandling basert på etnisitet.

– Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har, likhet for loven, sa Listhaug.

– Ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Dette er en av grunnpilarene i vårt demokrati og må beskyttes

Samene regnes som urfolk, men de er ikke de første menneskene som ankom Norge, og det er vanskelig å forstå hvorfor de skal ha spesielle rettigheter.

Dessuten er ikke alle samer i reindriftsnæringen. Dette er en næring som ikke overlever uten store subsidier fra staten. Sånn sett ligner reindrift på vindkraft, men vindkraftsutbyggingen koster uendelig mye mer i subsidier.

Men selvsagt burde regjeringen følge opp en dom i Høyesterett. Ellers avskaffes maktbalansen, som er grunnlaget for vårt demokrati.

Samtidig burde de gjøre det samme for andre folk som klager. For de menneskene er verdt like mye som samene.

– Et stygt angrep

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen er selvsagt skuffet over Frp-lederens uttalelser.

– Det er et stygt angrep. Hun bygger bevisst opp under en illusjon om at reindriften har for stor makt og er en trussel mot bosetting og utvikling, sier han til VG.

Lars Haltbrekken (SV) mener Listhaug forsterker hetsen mot samene.

– Det er helt utrolig at Frps leder får seg til å si noe sånn. Hun nører opp under den sterke hetsen mot samene

Haltbrekken påpeker korrekt at samene historisk har vært utsatt for undertrykkelse.

– Men etter århundrer med undertrykkelse og fornorskning er det samiske urfolk gitt rettigheter som skal sikre at de har like mulighet til å ta vare på sin kultur og livsform som majoritetsbefolkningen.

Rasmus Hansson fra MDG er også kritisk..

– Listhaugs versjon av likhet for loven betyr i praksis å utradere samisk kultur. Det har en åpenbar verdi for det norske samfunnet at samer og andre minoriteter kan bevare sine kulturer i det norske storsamfunnet, sier han.

Han sier urfolksrettigheter finnes fordi urfolkskultur trenger beskyttelse for å overleve i et storsamfunn. (NTB)

Vel, jeg har sameblod i kroppen, og krever ingen erstatning for det som skjedde for hundre år siden. Det blir håpløst, siden dette betyr at folk som ikke har gjort noe galt må betale til folk som ikke har opplevd den undertrykkelsen deres forfedre ble utsatt for.

Min konklusjon er enkel: Selvsagt skal regjeringen respektere en dom fra Høyesterett. Samene skal få lov til å drive reindrift. Så kan man ta en liten titt på de massive subsidiene de får.

Så må man samtidig avslutte all vindkraftutbygging i hele Norge, der hvor de forskjellige urfolkene (nordmenn) bor.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.