I dag markeres Samefolkets dag; det er faktisk 100 år siden det første samelandsmøtet som samlet samer både på norsk og svensk side. Samene har en egen status i Norge, de er såkalt urfolk etter ILO konvensjonen. Det gir samene ekstra beskyttelse og egne rettigheter blant minoriteter i Norge. Det har skjedd svært mye innenfor […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.