Generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge. Foto: Ole Berg Rusten/Scanpix

Når Norge nå har sikret seg plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022, krever hjelpeorganisasjoner at Norge tar en aktiv rolle for å påvirke stormaktene.

Norsk Folkehjelp mener Norge må nå vise seg verdig tilliten gitt fra FNs medlemsstater, og gjøre ord til handling.

– Med setet følger tilgang, relevans og innflytelse. Norge får kontinuerlig tilgang til de fem permanente medlemmene i sikkerhetsrådet, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

– Norge vil være relevant for andre stater som ikke har den samme tilgangen, og innflytelsen kan bli reell om Norge tør å satse. Dette er en unik mulighet som forplikter, fortsetter hun.

Onsdag kveld ble det klart at Norge sammen med Irland får de to plassene i Sikkerhetsrådet for landene i den såkalte vestgruppen. Norge blir nå ett av femten medlemsland i FNs sikkerhetsråd

Klima for fred

Statsminister Erna Solberg (H) takker FNs medlemsland for tilliten de har vist ved å gi Norge en plass i FNs sikkerhetsråd.

– Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, og vi vil bruke plassen i Sikkerhetsrådet til å styrke dette arbeidet, sier statsministeren.

For at Norge skal lykkes i sin rolle som medlem av Sikkerhetsrådet, må krig og konflikt som følge av klimaendringer flyttes lenger opp på sakslista, mener generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

– Vi må slutte å se på klimaendringer og konflikt isolert fra hverandre. Større motstandsdyktighet mot klimaendringer kan føre til en mer fredelig og sikker verden. Det er et viktig perspektiv Norge må ta med seg inn i Sikkerhetsrådet, sier Høybråten.

Røde Kors: Store forventninger til Norge

Den tanken støttet av generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors

– Klimaendringene kan forsterke og forlenge krig og konflikt. Derfor er vi glade for at dette settes på dagsorden, sier Apeland.

Han mener Norge må jobbe målrettet for å oppnå endringer og minner samtidig om at seksuell og kjønnsbasert vold rammer millioner av mennesker, og at det brukes som et våpen i krig og konflikt.

– Vi har store forventninger til at regjeringen prioriterer denne utfordringen som dessverre synes å være stadig økende. Dette bør Norge rette søkelyset mot i perioden de har formannskapet i Sikkerhetsrådet, sier Apeland.

Generalsekretær Gry Larsen i Care peker på at det mer enn noen gang trengs sterke likestillingsstemmer på innsiden av FN.

– Norge må være villig til å virkelig stå opp – i ord og smart handling – for å kunne utgjøre en forskjell, sier hun.

Amnesty: Norge må takle autoritære ledere

Amnesty mener Norges hovedutfordringen blir å takle stadig flere autoritære ledere som angriper ytringsfrihet og sårbare grupper.

– Vi forventer at Norge fokuserer på menneskerettighetene spesielt. Det har en egenverdi i en situasjon der de trues av den globale autoritære vending og aktiv motarbeidelse av flere stormakter, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International.

Digni, paraplyorganisasjon for kristne aktører som driver utvikling og bistand, utfordrer norske myndigheter til å bruke posisjonen til å kjempe for trosfrihet og menneskerettigheter for kulturelle og religiøse minoriteter.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.