Tavle

Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk Senter (ARS) jobber seg frem til feil konklusjon om forbud av niqab og burka i en kronikk i Aftenposten. Hele hans argumentasjon tilsier at han er for et forbud, men han ender litt pinglete med at et forbud er «umusikalsk» og ikke på linje med «lufta er for alle».

Han går rett på sak: «Min motstand mot niqab og burka er ideen bak. Den baserer seg på en patriarkalsk holdning om kvinnen som mannens eiendom.»

Bra start. Deretter følger han opp med at burka og niqab bryter mot internasjonale menneskerettigheter:

«I religiøse samfunn, både muslimske, jødiske og kristne, går diskusjonen på hvor mye hud kvinnen kan vise. Jo mindre hud, desto frommere. Men går det ikke alltid en grense? Bør det ikke, i dette tilfellet, gå en grense ved de internasjonale menneskerettigheter vedtatt av FN i 1948. Idéen og praksisen med å gjemme bort kvinnene sine ser ut til å bryte med både artikkel 1 og 2.»

Jøss, dette går i riktig retning.  Hva med selvvalgt frihet?

«Enkelte niqabbrukere argumenterer med at bruken er selvvalgt og at konsekvensen av et forbud vil bli at de holder seg hjemme. Dette er et dilemma. Mitt motiv er blant annet å tilkjenne kvinnene det samme menneskeverd og de samme muligheter til utfoldelse på alle samfunnets arenaer som menn.»

Kvinner og menn – samme menneskeverd? Ja, det er vi enige i. Avslutningsvis mener han at burka og niqab er skadelig på alle måter, bortsett fra fysisk.

«Men det er til skade sosialt, psykisk og emosjonelt ved at man holdes avsondret og ens deltagelse i samfunnet blir sterkt begrenset. Det kan også være hemmende for disse kvinnenes barn å bli oppdratt av en mor som er isolert fra samfunnet.»

Ja, burkabruk er uheldig for samfunnet, barna og burkabrukeren selv.

afp000335916

Gode argumenter – feil konklusjon

Som pluralist forsøker jeg å se verdi i alle verdisystemer. For meg går det imidlertid en grense ved praksiser som er til skade. Bruk av heldekkende plagg er selvsagt ikke til skade fysisk, som for eksempel kjønnslemlestelse.

Her tar Kohn feil. Det er faktisk fysisk skadelig at huden ikke får tilstrekkelig med solskinn til å produsere D-vitaminer, særlig her langt nord. Det er mange undersøkelser om bruk av burka og skader på både eget immunforsvar og nyfødte. Engelsk syke er tilbake i Storbritannia, sist sett i viktorianske tider. Dette er grunnet burka. Benskjørhet er et annet problem, i tillegg til kreft. Les mer her.

Til slutt ble det pinlig tynt:

Mitt dilemma er ikke som pluralist, men som liberal demokrat. Selv om argumentene er gode er det noe umusikalsk i et forbud mot spesielle klesplagg i det offentlige rom. Da jeg var barn lekte vi av og til «lufta er for alle».

Søk gjerne på nettet, Kohn, da ryker det eneste motargumentet ditt om at burka ikke er fysisk skadelig, og du står igjen med at du er en liberal demokrat. Selverklært, vel og merke. Hva slags liberalt demokrati tillater at kvinner ikke får delta i samfunnet annet enn som en manns eiendel og som eneste kilde til hans ære?

Lufta er for alle, Kohn, selv for kvinnene innestengt bak mobile fengsler. Din liberalisme gagner kun islamister ettersom det hovedsakelig er de som pakker inn sine koner og døtre i heldekkende telt. Slik misforstått liberalisme bør vi være foruten i vårt demokrati.