Like etter Nice-terroren publiserte VG en artikkel som tilskrev Frankrikes utenrikspolitikk og innenrikspolitikk skylden for terroren. Perspektivet som journalistene og forskerne anlegger er konsekvent sett fra muslimers synspunkt, og da betraktet som ofre.

På bakgrunn av det som skjedde er det en kvalmende artikkel Kari Aarstad Aase, Birk Tjeldflaat Helle og Torgeir Mortensen har forfattet. Den har den pretensiøse tittel: Derfor angripes Frankrike av terror. 

Utenforskap og marginalisering er kjepphester som for lengst er utslitt. Selv politisk korrekte har måttet innrømme at utenforskapet er selvvalgt.

Norske medier drar de samme kaninene opp av hatten, gang på gang.

Høgskolen i Oslo og Akershus synes bare å produsere forskere som jatter med islam. En av dem heter Pernille Rieker, hun er sogar seniorforsker. Hun er ikke påfallende orientert om fransk utenrikspolitikk.

– Kombinasjonen av at Frankrike er en spydspiss i angrepene mot terror i Syria, Mali og Irak, og at de har et splittet samfunn med en stor befolkning som faller utenfor, er hovedårsaken til at de er veldig utsatt for terror.

Frankrike er ingen «spydspiss»  i Syria og Irak. Dette er venstreradikale fraser. De bærer hovedansvaret i Mali.

Ett spørsmål ligger innebygget i VG-journalistene og Riekers omgang med jihadismen: Skulle Frankrike latt være og overlatt Mali og den kulturelle verdensarven til jihadistene? Siden spørsmålet ikke stilles og de heller skylder på Frankrike for terroren hjemme, kan svaret bare være ja.

VG og Rieker vil heise det hvite flagget.

Det finnes ingen nedre grensen for dumheter norske journalister kan sette på trykk. «Mange muslimer» er provosert over forbudet mot niqab og over oppslutningen om Front National, et demokratisk parti.

Man har kommet langt i islamiseringen når man med glatt ansikt kan gå god for at muslimer blir provosert over at noen stemmer på et parti de misliker.

Men det er rene ord for pengene. De politisk korrekte mediene og forskerne mener det samme som islamistene: De vil selv definere hvem det er som skal få være med på den demokratiske leken. VG vil kanskje ikke forby de samme partiene, sånn i første omgang. Men tankegangen er lik: Man aksepterer som gyldig argument at muslimer kan ty til terror hvis de misliker et demokratisk parti.

Det VG og Rieker driver med er rasjonalisering av terrror: Man konstruerer årsaksforklaringer som skal forklare hvorfor en tunisier leier en 19 tonns lastebil og bruker den som rambukk på sjøpromenaden i Nice.

Hvor befinner man seg mentalt når man kan få seg til å sette noe slikt på trykk dagen etter massemordet?

Det er også grunn til å grave dypere: Det er en uke til femårsdagen for 22/7. Hvis Breiviks terror skal ha lært oss noe så er det å se terror for hva det er. Her driver VG rasjonalisering av terror, og gir det franske samfunn skylden for at de blir drept.

Det er grotesk. Det vitner om en avis som totalt har mistet bakkekontakten.

For mange av dem er følelsen av isolasjon og eksklusjon i det franske samfunnet sterk. Mange er provosert av forbudet mot bruk av burka og oppslutningen om partiet Nasjonal Front.

– Selv blant dem med høy utdanning og gode jobber er det flere som opplever at de ikke blir fullt ut akseptert som franske borgere. Dette skaper store indre spenninger. Store grupper blir marginalisert på forskjellige måter, og det skaper frustrasjon. Da kan man også lettere bli radikalisert. Akkurat det kan skje uavhengig av en opptrapping av angrepene i Midtøsten. Interne problemer i Frankrike er nok vel så stor grunn som eksterne, mener Rieker.

Hvis de er provosert av niqab-forbud og oppslutningen om Front National, so what? Kanskje VG og Rieker selv leverer forklaringen på at selv høyt utdannede føler seg fremmedgjort, for ser vi ikke at selv tilsynelatende godt integrerte muslimer ikke kan godta de demokratiske spillereglene? De nekter å godta satire, de nekter å godta at noen kan være mot islam i sin nåværende form, og se om ikke VG også gjør det samme: Avisen diskrediterer også de som kritiserer islam og mener det er en trussel mot demokratiet.

VG og «forskerne» adapterer samme argumentasjonsform: Det er et enten eller. De som ikke godtar islam må forstå at muslimer kan svare med terror.

Alt sees fra muslimenes synspunkt som ofre: Selv kriminalitet er samfunnets skyld, og selvfølgelig dermed radikaliseringen som skjer i fengslene.

Dette er som Inger Louise Valle og Nils Christie på anabole steroider.

Utestengelse og mangel på muligheter kan føre til kriminalitet, som fører til fengsel – og i fengslet blir de radikalisert. Ifølge beregninger er 70 prosent av alle fanger i franske fengsler muslimer.

Ingenting om imamer som preker hat mot det franske samfunn, ingen ting om hatet mot det franske samfunn og selvsagt ikke mot demokratiske verdier og sekularisme.

Vi har sett disse tonene før. Etter Bataclan-terroren sa Åsne Seierstad at Frankrike var et rasistisk samfunn, og Thomas Hylland Eriksen sa utenforskap har skylden. At det er franskmenn som stadig flere steder befinner seg på utsiden, må man nesten være imbecil for ikke å ha fått med seg.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Franck Orban, er om mulig enda mer apologetisk.

De fører en meget aktiv og aggressiv utenrikspolitikk i Midtøsten og Afrika. De er en tung aktør i bekjempelsen av militante islamister. Det har gjort Frankrikes til hovedfiende for Al Qaida og IS. Selv om terrorangrep er grusomme og vekker mange følelser, må vi huske at det er svært rasjonelle handlinger: De utføres for å tvinge Frankrike ut av Afrika og Midtøsten, mener Orban.

Det er lenge siden Frankrike førte en aggressiv utenrikspolitikk. Definisjonen på aggresjon må være at man tar igjen og forsvarer seg selv og andre. Det er en gjennom fiendtlig holdning til sitt eget hjemland, samtidig viser Orban forståelse for terroren. Han kaller den rasjonell.

Det er som å si at nazistenes  terror var rasjonell, for innenfor deres univers var den det. Men ingen ville turt å si noe tilsvarende idag, selv om nazismen er beseiret. mens jihadismen, som dreper i hundre- og tusenvis av mennesker hvert år, de finner en fransk «forsker» grunn til å forstå.

Alt det franske samfunn bygger på er en fornærmelse og krenkelse av muslimer. Ja, sett fra islams ståsted. Det er det Orban inntar. Han har meldt «overgang», men later som det er med forskerens briller.

Når Frankrike da innfører forbud mot burka i det offentlige rom, blir landet av mange muslimer definert som islams verste fiende. Muslimene opplever at de blir undertrykket av den franske stat. Da kan det bli lett å slutte seg til kampen mot den «djevelske staten» som vil motarbeide islam.

VG synes åpenbart ikke det var nok apologi, og lar Ingeborg Huse Amundsen kjøre en reprise tirsdag 19. juli: Derfor er Nice et arnested for jihadister.

Hun har samlet sammen tallene, som er greie nok: 1.800 har reist fra Frankrike til Syria. 12.000 sto på S-listen over farlige personer. Det Amundsen glemmer er alle menneske rundt disse igjen, i konsentriske sirkler av venner, familie, slekt og nabolag. Til sammen mange, mange tusen.

I stedet for å finne årsaken til radikalisering blant muslimer selv, nemlig den mest opplagte årsak av alle: Jihad og salafisme tiltaler dem, det slår an – velger VG å kjøre reprise fra «det er Frankrikes skyld».

• Årsaken flere peker på er dårlig integrering i storsamfunnet. Mange føler seg marginalisert og tilsidesatt.

• En annen faktor, er en tidvis aggressiv sekularisering.

Sekularisering er bare et annet ord for den franske revolusjon og frihet, likhet og brorskap. Det er disse verdiene som muslimer opplever som provoserende. Nå finner også en norsk tabloidavis grunn til å gå god for en slik tankegang.

Jeg kan ikke annet enn si: Jeg synes det er helt, helt motbydelig å lese slikt, med tanke på hva som utspant seg på Promenade de anglais torsdag.

Et sted går grensen. VG krenker alle anstendighetsgrenser: Politisk, menneskelig, moralsk, religiøst.

Det går simpelthen ikke an.

Ikke i vårt navn.

mohamed.bouhlel.grinning.lorry

Noe av den samme kvalmen som VG og deres intervjuede «forskere» utløser, gjenfinnes i denne selfie som Mohamed Bouhlel tok av seg selv og en venn foran den 19 tonn tunge lastebilen onsdag 13. Dagen før. Og dette bildet noen timer før.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂