Tavle

Akers Avis omtaler et forslag fra bydelsdirektør Tore Olsen Pran i bydel Alna. Han ønsker å ansette flere pedagoger i barnehagene på grunn av en mangfoldig befolkningssammensetning. Bydelsdirektøren påpeker at det er en del utfordringer knyttet til denne situasjonen. Det er god grunn til å anta at utfordringene det hensvises til er det som før ble kalt problemer.

Bydelsutvalget (BU) er enige i forslaget. Fagforbundet stritter i mot.

Er det noen som i det hele tatt på fullt alvor tror at det vil gå seg til?

Han foreslår ansettelser av flere fagpedagoger, men får ikke støtte av Fagforbundet Alna. Bakgrunnen for bydelsdirektørens behov for økt pedagogtetthet er bydelens mangfoldige befolkningssammensetning og utfordringer knyttet til dette.

groruddalen.no