Bydel Alna har presentert sin helserapport. Den viser store forskjeller i levekår innad i bydelen. Hellerudtoppen utmerker seg positivt og er på nivå med vestlige bydeler. Furuset utmerker seg negativt, men bydelen påpeker at det er områder i Oslo med større utfordringer.

Bydelsdirektøren er opptatt av sosioøkonomiske muligheter blant befolkningen. Hvordan kulturell og etnisk bakgrunn spiller inn på problemene man står overfor er tydeligvis uten interesse.

Hvorfor er bortimot helnorske Hellerudtoppen en suksess, mens Furuset sliter med det som i dag defineres som fattigdom?

– Hellerudtoppen har samme levekår som Bydel Nordre Aker. Det er mange ting som spiller inn, som boligområde, leilighetsstørrelse og historie. Man må forstå området man er i, og det er gjennomgående utfordringer knyttet til foreldrenes sosioøkonomiske muligheter, sier bydelsdirektøren.

Bydelen er klar på å få fram at selv om Furuset er området med størst utfordringer, finnes det flere områder i Oslo som har større utfordringer enn Furuset.

—-

– Her er det også stor variasjon mellom delbydelene. På Furuset er 27 prosent under definisjonen barnefattigdom, forteller folkehelsekoordinator Marte Bulie.

Det påpekes at Furuset er et svært multikulturelt område, men det settes ikke i forbindelse med problemene man står overfor. Det fortelles heller ikke hvem som forlater Furuset, bare hvor de flytter.

I Alna bydel bor det folk med bakgrunn fra 151 land. 50 prosent av disse har bodd i området i mer enn 15 år. Alna har en innvandringsandel på 52 prosent. De fleste som flytter fra bydelen flytter til Akershus fylkeskommune. 7,5 prosent av Oslos befolkning bor i Alna bydel. Det er også et høyt antall unge. 25 prosent av befolkningen er under 19 år. Svar fra undersøkelsen Ung i Oslo gjort av NOVA i 2015 viser at ungdommene i bydelen har et godt selvbilde og trives. Men det er også dystre tall med tanke på «drop-out». 35 prosent av ungdommen på videregående skole faller fra mot 22 prosent i Oslo.

groruddalen.no