Nytt

I bydel Stovner er det et problem at fireåringer holdes utenfor barnehagene. Med tanke på språkopplæring og sosialisering med andre barn, er det ønskelig at barn senest begynner i barnehage det året de fyller fire.

Nå skal det ansettes en person som skal drive oppsøkende virksomhet, gjerne sammen med tolk, for å få familier til å benytte seg av barnehagetilbudet i bydelen. Mange familier i bydelen har ikke lett for å forholde seg til skriftlig informasjon.

– Vi ønsker å prøve ut en mer personlig oppsøkende strategi overfor de aktuelle familiene. Vi vet at mange av våre brukere lettere forholder seg til muntlig informasjon enn skriftlig, skriver bydelsdirektør Brattebakke. Som påpeker at denne strategien har fungert veldig godt i Bydel Alna.

Ikke gode nok

Barnehageenheten har gode rutiner for samarbeide med helsestasjonen om å oppfordre foreldre til å søke barnehageplass. Men i følge Brattebakke er rutinene for å følge opp om de faktisk søker, ikke gode nok.

– Vi ønsker å videreføre og forplikte oss enda mer i forhold til samarbeid rundt de aktuelle barn, skriver hun.

Bydelsdirektøren ser for seg at helsestasjonen skal tenke nytt i kontakt med fireåringer som ikke har barnehageplass. Foreldrene skal oppfordres til å søke plass, men i tillegg skal de oppsøkes av den nytilsatte prosjektarbeideren.

Tilby hjemmebesøk

Vedkommende kan tilby seg å komme hjem til familien og informrere om barnehagetilbudet i bydelen, gjerne sammen med en tolk.