31 imamer i Danmark har fordømt TV2-dokumentaren «Moskeerne bag sløret», hvor det ved hjelp av skjult kamera er blitt påvist hvordan vestlige verdier undergraves i flere moskeer i landet, for eksempel ved at det gis undervisning om islamske regler for steining.

Dokumentaren har angivelig skadet et møysommelig integreringsarbeid, skriver Jyllands-Posten:

Imamerne fordømmer samlet den måde TV2 har brugt optagelserne imod de islamiske organisationer og mener, at dokumentaren har skadet 30 års integrationsarbejde, som de islamiske organisationer har lavet.

– TV2-dokumentaren er ødelæggende for integrationen, fordi imamer og organisationerne spiller en stor rolle blandt muslimer i Danmark og for integrationen.

– Den måde TV2 har stillet de otte organisationer er meget negativt, siger Anoura Touini, der er talsmand for de 31 organisationer og bestyrelsesmedlem i Københavns Moské Imam Malik Institut.

Han siger på vegne af de forsamlede imamer, at man også fordømmer de «kollektive straffe, som kommuner, ministerier eller politikere vil gøre brug af for at straffe muslimer i Danmark».

Som eksempel på «straff» vises det til at borgermesteren i Århus ikke lenger støtter en ny stormoské der til bys.

Tilsynelatende fordømmer imamene derimot ikke disse som måtte ha undervist muslimer om steiningens rettslige grunnlag i sharia. Man må vel nesten si at de forsvarer dem:

«Muslimer har lov til at søge rådgivning om islam og islamiske regler og islamisk sharia i de forskellige islamiske trossamfund».

Avisen lurer på om de islamske organisasjonene selv spør seg om de kan ha gjort noe for å fortjene negativ oppmerksomhet:

– Jeg har ingen kommentarer til det, siger Anoura Touini, talsmand for de 31 organisationer.

Det er altså ingen tegn til selvransakelse hos imamene. De har snarere frekkhetens nådegave: Det er danskene som må akseptere at moskeer gir undervisning om steining.

Men det mest interessante er kanskje at det angivelig skader integreringen når sannheten kommer for en dag. Det er ensbetydende med å si at integreringen forutsetter løgn, hykleri og fortielse.

Sett fra en dansk synsvinkel har imidlertid ikke noe av dette noe som helst med integrering å gjøre, men snarere med opphør av det frie ord og dansk underkastelse overfor islam.

I en rettsstat må derimot ordet være fritt og islam underlagt de verdslige lovene, selv om dette nok er å anse som blasfemi for de 31 imamene, gitt at Allahs lov er evig og ufeilbarlig.

De som håndhever dansk lov burde kanskje ta noen grep for å illustrere den verdslige lovens prinsipper og forrang. Her kan de med fordel hente inspirasjon fra Italia, som ved en rekke anledninger har funnet rettslig grunnlag for å fjerne imamer fysisk fra sitt territorium.

46074796

Jyllands-Posten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂