Hva skjedde egentlig under ansettelsesprosessen til en toppjobb i Politidirektoratet (POD)? Hvorfor trakk visepolitimester Marit Fostervold søknaden sin? Nå står  Marit Fostervold frem med sin versjon av samtalene som var opptakten til at hun trakk sin søknad.

IMG_omw_Marit-Johansen.0_2_1_GM51CCM

Onsdag gjengir Marit Fostervold telefonsamtalen med HR-direktør i POD, Karin Aslaksen. Samtalen gir et utfyllende bakgrunnsbilde på hvorfor Fostervold trakk søknaden til toppstillingen.

Marit Fostervold gjengir at HR-direktøren etter noen hilsningsord fortalte at de i POD var usikre på om de skulle innstille på Fostervold, ettersom hun ikke hadde oppgitt referanser i søknaden. Fostervold forstod det først slik at POD kunne innstille på henne dersom de fikk referansene, og samtalen nedenfor er slik Fostervold erindrer den (Aslaksen i kursiv).

-Det bruker jeg ikke å gjøre før jeg vet hvilke referanser som ønskes. Jeg er vant til at man henter inn referanser hvis det er aktuelt å innstille. Men da forstår jeg det slik at du ønsker referansene mine?

-Ja, det er et alternativ.

-Det er ikke noe problem å oppgi referanser, hvis det er det du ønsker?

-Men du har kanskje ikke den nødvendige bredden for strategisk nivå, du har det på politidistrikt-nivå, men ikke nødvendigvis på direktorat-nivå.

-Den kjøper jeg ikke. Alle de andre direktørene i POD har det, mens ingen av dem har beredskapskompetansen som jeg har. Dessuten, hvis det er slik at man mangler bakgrunn fra direktorat-nivå, vil jeg heller aldri få det.

-Men bakgrunnen din er litt smal, for du har bare jobbet i Sør-Trøndelag politidistrikt.

-Ja, det er jeg enig i. Men jeg har også ledet konseptvalgutredning om politiets nasjonale beredskap, og hvor beredskapssenteret skal ligge Så vidt meg bekjent endret den utredningen statsrådens oppfatning av hvor det nye beredskapssenteret skulle bygges. Jeg kan ikke se at det er en diskvalifiserende grunn.

-Men du kunne ikke vite at Knut Smedsrud har søkt.

-Men jeg trekker ikke søknaden fordi Knut Smedsrud har søkt, det er ingen grunn, det er heller større grunn for at søknaden står. Men er det slik at innstillingen er ferdig?

-Knut Smedsrud vil bli innstilt som nummer én.

-Hvis så er tilfelle, da sitter jeg igjen med to alternativer. Det ene er å oppgi referansene mine, men som jeg forstår ikke vil endre innstillingen, eller å trekke søknaden.

-Det er ikke uvanlig at søkere som ikke er innstilt som nummer én trekker søknaden. Det har jeg selv gjort flere ganger.

– Jeg hører hva du sier. Jeg må ha en times betenkningstid.

Etter tenkepausen ringer Fostervold tilbake og presiserer nok en gang slik hun har skjønt de to alternativene: Å oppgi referanser eller trekke søknaden. Fostervold mener det er fånyttes å opprettholde søknaden fordi Smedsrud allerede er innstilt på førsteplass, men Fostervold spør Aslaksen om hvordan hun tror det vil bli oppfattet at søknaden trekkes.

-Det kommer til å bli litt styr.

-Styr? Det blir bråk. Men det er ikke det jeg spør om. Hvordan blir det oppfattet at jeg trekker søknaden? For det jeg er opptatt av, er hva Humlegård (politidirektøren, red. anm) tenker. Hva mener han, vil det bli oppfattet negativt at jeg trekker søknaden?

-Hvis du trekker søknaden, skal jeg hilse fra Vida Refvik (viseadministrerende politidirektør, red. anm.) å si at du har håndtert dette profesjonelt. Og det er jeg sikker på at Humlegård også mener.

– Da kan du hilse Knut Smedsrud og gratulere ham med stillingen. Så skal jeg gjøre mitt for at han lykkes som direktør for beredskap og krisehåndtering.

Så dukker saken opp i fagbladet Politiforum. Saken er omtalt på Document her. Tidligere samme kveld som Politiforum publiserer nyheten (11.02), får Fostervold en ny telefon fra Karin Aslaksen.

-Hun spør om jeg er interessert i å gå ut sammen med henne og avkrefte opplysningene, Politiforum har tenkt å gjengi, om jeg vil si at jeg ikke kjenner meg igjen i innholdet i Politiforums artikkel. Jeg svarer nei, og sier at for det første har jeg ikke lest artikkelen, og for det andre har jeg trukket søknaden etter en telefon fra deg, og det er det eneste jeg kommer til å si.
Aslaksen sier at den ensete måten å legge saken død på , er at jeg sier at jeg ikke kjenner meg igjen i artikkelen. Hun vil ha artikkelen stoppet, og det er bare jeg som kan stanse den. Så spør hun om det er greit at POD sier til Politiforum at jeg ikke kjenner meg igjen i artikkelen. Jeg sier at nei, det kan dere ikke gjøre, forteller Fostervold.

Leder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad er klinkende klar på at det er begått urett mot Marit Fostervold.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsker ingen ekstern gransking av ansettelsesprosessen – og det kan man godt forstå.

«-Slik husker jeg telefonsamtalen» Adresseavisen, 17.02.2016