Lørdag 16. januar sto visepolitimester Marit Fostervold i Sør-Trøndelag frem i Adresseavisen med klar beskjed om at i Norge er Norges lover overordnet alle andre lover, også islams.

Når du bor i Norge, så er det ingen tvil om at norsk lov er overordnet alle andre lover, regler og normer. Islam definerer ikke dette. Innvandrere må også følge norske verdier, som kvinnesyn, likestilling, fri seksuell legning, religionsfrihet og andre demokratiske verdier. Til gjengjeld får de blant annet en rekke velferdsgoder og andre rettigheter, sier Fostervold.

-Er det politiets jobb å mene noe om hvilke verdier de som kommer til Norge, skal ha?

-Ja, lover og verdier henger sammen. Når man ikke respekterer kvinners likestilling og vil kontrollere kvinner, så kan det føre til vold, trusler, trakassering og andre forhold som bryter med norsk lov, sier Fostervold.

Adresseavisens journalist var tydeligvis av en annen oppfatning og lurte nok på om ikke Fostervold burde ha holdt munnen lukket istedet for å påpeke at loven er lik for alle i Norge:

-Er du ikke redd for å polarisere med dine uttalelser?

-Nei, det er ikke min intensjon. Hvis ikke jeg, som er en offentlig person, tør snakke om dette, hvem skal da gjøre det? Det ligger et særskilt ansvar i rollen som visepolitimester, å ta del i debatten, blant annet når tolkning av religiøse verdier bryter med norsk lov. Dette er for å motvirke økt skepsis og grobunn for fremmedhat, sier hun.

Se vår tidligere artikkel om den saken her.

Igår kunne bladet Politiforum fortelle at Fostervold dagen før intervjuet med Adresseavisen hadde søkt på ny lederstilling i Politidirektoratet:

Politiforum vet at Fostervold sendte inn sin søknad bare timer før fristen gikk ut, på kvelden den 15. januar. Smedsrud og én annen søker hadde sendt inn sine søknader samme dag – mens ytterligere to personer sendte inn søknadene den 16. januar, ifølge informasjon fra POD.

Politiforum skriver at Fostervold lørdag den 5. februar, under en uke etter jobbintervjuet, fikk en telefon fra Politidirektoratet som gjorde at hun trakk søknaden sin.

Visepolitimester Marit Fostervold (45) var en av 11 søkere til stillingen som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i POD. Helt til hun fikk en telefon fra POD.

Politiforum hinter om at det kanskje har noe med at hun er kvinne å gjøre. Dette til tross for at offentlige etater løper beina av seg for å øke den kvinnelige andelen i toppen.

Ytterligere to søkere, begge menn, hadde allerede trukket søknaden. Den andre kvinnen på søkerlista trakk også søknaden sin like etter at søkerlista var offentliggjort.

Blant de 10 gjenværende, er fire av søkerne i politiet i dag:

  • Rune Skjold (41), avsnittssjef i Oslo politidistrikt.

  • Steffen Ousdal (48), som har fungert i stillingen siden Songstad gikk av.

  • Knut Smedsrud (55), avdelingsdirektør i Politifagavdelingen i POD.

  • Marit Fostervold (45), visepolitimester i Trøndelag politidistrikt.

De to journalistene i Politiforum ser ut å mene at noe ureglementært har skjedd. Noen har snakket sammen.

Etter det Politiforum erfarer fra flere kilder, skal grunnen være at avdelingsdirektør Smedsrud er tiltenkt jobben. Smedsrud skal også ha blitt oppfordret til å søke stillingen, ifølge uverifiserte kilder.

Men før avgjørelsen om hvem som faktisk får jobben har blitt fattet, har altså den høyt kvalifiserte Fostervold trukket seg.

Politiforum beskriver, ikke bare hvor godt kvalifisert Fostervold er, men også hvor opprørt andre ledere er i politiet over denne søkeprosessen.

Ifølge Politiforum så går det rykter om at Politidirektoratet allerede på forhånd hadde bestemt seg for hvilken kandidat de ville ha: Knut Smedsrud.

 

Dagbladet