Innenriks

Visepolitimester Marit Fostervold i Sør-Trøndelag har kastet seg inn i innvandringsdebatten – og hvilket kast!

-Når du bor i Norge, så er det ingen tvil om at norsk lov er overordnet alle andre lover, regler og normer. Islam definerer ikke dette. Innvandrere må også følge norske verdier, som kvinnesyn, likestilling, fri seksuell legning, religionsfrihet og andre demokratiske verdier. Til gjengjeld får de blant annet en rekke velferdsgoder og andre rettigheter, sier Fostervold.

-Er det politiets jobb å mene noe om hvilke verdier de som kommer til Norge, skal ha?

-Ja, lover og verdier henger sammen. Når man ikke respekterer kvinners likestilling og vil kontrollere kvinner, så kan det føre til vold, trusler, trakassering og andre forhold som bryter med norsk lov, sier Fostervold.

Visepolitimester Marit Fostervold                                                      Foto: Adressa

Fostervold reagerer blant annet på imam Abdinur Mohamed Mohamuds uttalelser før jul om svømmeundervisning, og at jenter på 14-15 år må dekke kroppen fordi tenåringer kan bli interessert i hverandre,»og noe kanskje skje». «I islam er det ikke tillatt med sex før ekteskapet» – presiserte imamen.

-For det første: Når en imam sier «dekk deg til» til et barn, så seksualiserer han samtidig det barnet. Det er ikke lov i Norge. Vi har en seksuell lavalder i Norge på 16 år. For det andre: Ved å legge ansvaret over på jentene, så ansvarliggjør han dem hvis det eventuelt skulle skje noe med dem: «Det skjedde fordi dere ikke kledde på dere», sier hun.

Fostervold mener foreldre som tvinger barn til å bruke hijab eller svømme med klær, gjør barna en bjørnetjeneste fordi barna ikke vil bli integrert.

-Er du ikke redd for å polarisere med dine uttalelser?

-Nei, det er ikke min intensjon. Hvis ikke jeg, som er en offentlig person, tør snakke om dette, hvem skal da gjøre det? Det ligger et særskilt ansvar i rollen som visepolitimester, å ta del i debatten, blant annet når tolkning av religiøse verdier bryter med norsk lov. Dette er for å motvirke økt skepsis og grobunn for fremmedhat, sier hun.

Det er svært nedslående å lese varaordfører i Trondheim, Hilde Opokus (MDG) kommentar til visepolitimesteren, men man kan kanskje ikke forvente mer fra den kanten?

-Visepolitimesteren skal forfekte norsk lov, og jeg er enig i at norsk lov gjelder i Norge. Når det gjelder kvinnesyn så er det et verdistandpunkt som i Norge er fremarbeidet over tid, og vi må forvente at vi får respekt for det. Samtidig er det naturlig at vi i en overgangsperiode har respekt for noen av de religiøse normene som ikke er en del av norsk lov. Hvis dette med påkledning under svømming fører til bedre integrering og samhandling, blir det feil med tvang. Men det er grader av alvorlighet i det vi her diskuterer. Overfallene i Køln er langt over det vi kan akseptere, og på slike områder må vi være kompromissløse. Samtidig finnes det verdier og tradisjoner hos dem som kommer nå, som vi er tjent med å lære av, sier Opoku.

Påkledning under svømming vil fremme integreringen? Den skulle Opoku blitt bedt om å utdype. Men enn så lenge – får en klar visepolitimester veie opp for en forvirret varaordfører.

 

Adresseavisen (Betalingsartikkel)