Nytt

Senterpartiets Ola Borten Moe sammenligner radikal islam med nazisme og fascisme, og mener at den norske forestillingen om at demokrati, menneskeretter og likestilling er en «naturtilstand» er farlig. Radikal islam er i krig med oss, sier Borten Moe i et intervju i Klassekampen:

– Når du snakker om norske verdier, hvilke verdier er det da du sikter til?

– Det handler om noen bunnplanker: demokrati, menneskerettigheter, respekt for enkeltindividet og likestilling mellom kjønnene. Noen vil mene dette er selvfølgeligheter, det er jeg uenig i. Tvert imot er forestillingen om at demokrati, frihet og likestilling er en naturtilstand i Norge farlig.

– Men er disse verdiene egentlig norske? Har vi ikke importert dem fra andre land?

– Jeg kaller dette for norske verdier rett og slett fordi vi er i Norge. Vi lever ikke i et vakuum, og vi har importert mye fra andre land, men i Norge blir disse verdiene norske.

– Har vi hatt en misforstått kulturrelativisme i Norge der vi har vært redde for å hevde disse verdiene i møte med andre kulturer?

– Ja, det er ikke noen tvil om. Vi har ikke adressert de problematiske sidene ved en del kulturer tidsnok og på en tydelig måte. Det beste eksempelet er at det først i seinere tid at vi for alvor har tatt tak i tvangsekteskap og kjønnslemlesting. Vi har hatt en mangel på selvtillit knyttet til det jeg mener er grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Særlig viktig er det at vi holder tungen rett i munnen i forhold til radikal islam. Det er ingen grunn til å verken akseptere radikal islam eller å anta at det er mindre skadelig enn det fascisme og nazisme var i sin tid. Radikal islam representerer er menneske- og samfunnssystem som er diametralt motsatt av alt av verdier som det norske samfunnet står for. Det mener jeg vi må tørre å diskutere åpent.

Å blir forfulgt i hjemlandet fordi man bekjenner seg til radikal islam bør ikke i seg selv gi opphold i Norge, mener Borten Moe, som også påpeker at terrorisme henger sammen med radikal islam:

– Hvis du er terrorist i det samfunnet du kommer fra, så blir du forfulgt. Det blir du også i Norge. Det er et stort paradoks hvis norske soldater skal møte de samme folkene de slåss mot i Afghanistan på flyplassen på Gardermoen.

– Radikal islam og terrorisme er vel ikke det samme?

– Nei, det er det ikke. Men det er heller ikke gjensidig utelukkende. Den siste tiden har vi sett flere eksempler på at dette henger sammen. Dette er bevegelser som er grunnleggende antidemokratiske, og det er det ingen grunn til å være blåøyde og naive i møte med. For å sette det på spissen igjen: Hvis du har drevet med terrorsprengninger i landet du kommer fra er det kanskje ikke så rart at myndighetene der jakter på deg.

Radikal islam representerer et samfunnssystem og en ideologi som bryter med samtlige verdier og prinsipper det norske samfunnet er bygget på, og er like skadelig som nazismen i sin tid var, sier Borten Moe, og stiller spørsmål om Norge ville gitt tyske nazister som risikerte dødstraff i hjemlandet asyl etter andre verdenskrig:

Poenget er at radikal islam og vårt samfunnssystem er uforenlige. Det finnes ingen kompromisser her. Det er ikke sånn at vårt samfunn kan møte radikal islam på halvveien når det gjelder demokrati, menneskerettigheter eller kvinnesyn. Dette må vi være tydelige på, også i det hjemlige ordskiftet.

– Noen mener du høres ut som en Frper?

– Jeg tror nettopp det spørsmålet har ødelagt mange av disse debattene. Når man tar opp disse spørsmålene blir man nesten per definisjon assosiert med Frp. For en del virker det som Frp skal være nullpunktet i integreringsdebatten, og så skal vi andre definere oss ut ifra det. Jeg tror det har ødelagt for å ta debatter knyttet til hvilke verdier, grunnsteiner, regler og normer som skal gjelde i vårt samfunn. Det er nødvendige, viktige og spennende debatter vi er nødt til å ta.

Klassekampen: Kriger for verdier