Senterpartiets Ola Borten Moe støtter Christian Tybring-Gjeddes uttalelser om at Norge risikerer å bli revet i filler av det flerkulturelle prosjektet. Dermed tar han et langt steg bort fra linjen til partiledelsen og det politiske establishment.

Det må være en kalkulert støtte: Borten Moe må regne med at det er Tybring-Gjeddes syn som er et mer korrekt uttrykk for stemningen på grasrota, ellers ville hans støtte vært politisk selvmord. Borten Moe vet nok mer om hva de tenker i Trøndelag og rundt omkring i bygdene.

Nå får Frp-politikeren støtte fra uventet hold, når Senterpartiets innvandringspolitiske talsmann Ola Borten Moe kaster seg inn i debatten.

– Jeg tror det sitter mange rundt omkring i Norge og er bekymret for utviklingen av det norske fellesskapet. Det tror jeg ikke minst skyldes vår manglende evne og vilje som samfunn til å ta denne typen debatter. Det kommer ekstremt forutsigbare reaksjoner hver gang som er med på å ødelegge for en debatt, og legge den død. Det gjenstår å se om det også vil skje denne gangen, sier Borten Moe.

Ola Borten Moe mener problemet er at nordmenn mangler selvtillit nok til å stole på at norske verdier er gode nok.

– Vi har som nasjon for lite selvtillit på vår egen kultur og egne verdier. De siste 30 årene har integreringspolitikken vært preget av naivitet og kulturrelativisme. Det har ikke vært sunt for noen, verken for dem selv eller oss andre, sier han.

Tydelige verdier
– Er det drømmeaktig å tro at vi kan bygge et flerkulturelt Norge?

– Jeg tror ikke det, men det er uklokt å gjøre det uten å tydeliggjøre verdipreferansen. Det finnes ingen eksempler på land som har klart å bygge et vellykket samfunn på tvers av religion og kultur uten å være tydelig på noen verdier. USA er et godt eksempel på land som har klart dette, svarer Borten Moe.

Men er man journalist i Dagsavisen, ser man annerledes på saken. Åshild Langved og Ellen S. Viseth synes det er fornuftig å spørre:

– Du bruker store ord som demokrati, religionsfrihet og ytringsfrihet. Tror du det er mange innvandrere i Norge i dag som ikke deler disse verdiene?

– Jeg tror det er en del, ja. Samtidig tror jeg også at det er mange etniske nordmenn som også kunne ha himla godt av å gå noen runder på hva disse verdiene betyr, svarer han.

Sp-topp støtter Frp-utspill