Det er et åpent spørsmål om Oslo-byråd Geir Lippestad (Ap) ser den fantastiske ironien i at han anklager Sylvi Listhaug for å ha misforstått sin rolle som statsråd, idet han lar seg fotografere av VG under den korsfestede Kristus i Oslo domkirke.

jesus-og-lippestad

Bakteppet for Lippestads ikke spesielt godt iscenesatte propagandastunt er altså at Listhaug har anklaget Den norske kirke for å være politisk venstrevridd. Lippestad svarer på denne måten:

Kirken er en meget viktig stemme for de svakeste. Det er de som daglig jobber med rusmisbrukere, fattig, hjemløse og ressurssvake.

Listhaug er angivelig svært ond:

Hun angriper de som kjemper for de svakeste.

Mon tro om det streifer Lippestad at han ikke gjør stort annet enn å bekrefte Listhaugs kritikk?

Men det er fotografiet som tar kaka.

Lippestad har tatt plass ikke langt fra alteret i hovedstadens viktigste kirke. I bakgrunnen ser man den korsfestede Kristus, som altså henger ved den nokså mektige byrådsherrens høyre hånd. Med en selvtilfreds mine som de fleste moralistiske prester i Den norske kirkes historie ville ha hatt vanskelig for å matche, opptrer han som om han var den fremste av dem – denne gang i nymoralistisk drakt. Listhaug har vist politisk umoral, og det var som pokker at det ikke er noen gapestokk på Stortorget rett utenfor kirkedøren.

Gitt at det er en fullstendig sømløs overgang mellom venstresiden og kirken, spiller det egentlig noen rolle at Lippestad ikke har formell presteutdannelse? Og gitt det stadig dårligere teologiske grunnlaget som prestene har, kunne en prest ha formulert seg i stødigere spirituelle vendinger enn advokaten? Ekvivalensen mellom byråden og presten er nær total. Lippestad kunne like gjerne ha stått med prestekappen på, i egenskap av æresdoktor i nymoralistisk teologi eller noe.

Er det mangelen på sans for det passende samt for skillet mellom det åndelige og det verdslige som får VG til å la seg bruke på den måten? Eller vet avisen bare så altfor godt hva den gjør, og satser på at predikant Lippestad har et publikum der ute blant det avtagende antallet lesere?

Et gratis tips til VG: Ta bilde av Lippestad oppe fra korset neste gang. Advokaten bærer helt klart all verdens elendighet på sine skuldre.

IMG_3191

 

VG