Stemningen blir amper blant tilhørerne under et møte i rådhuset i Bad Schlema i den tyske delstaten Sachsen, ikke langt fra grensen mot Tsjekkia, idet borgermesteren besvarer et spørsmål fra en bestefar om hvordan barnebarnet hans skal unngå å bli trakassert av asylsøkere på vei til skolen.

Det er lett, ikke provoser dem, og ta bare en annen vei, lyder svaret. Reaksjonen er hissig. «Du kan ikke gå i din egen by lenger!» er det en som roper. Andre forlanger borgermesterens avgang.

Begivenheten er omtalt i Freie Presse, som er den største abonnementsavisen i Sachsen. Stemningen ble så truende at borgermesteren truet med å tilkalle politiet for å få dem til å evakuere, hvilket avstedkom latter fra forsamlingen. Til avisen sier han at protestene er et uttrykk for «angst for det ukjente».

ANNONSE

 

Den korte avis Freie Presse

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629