Stemningen blir amper blant tilhørerne under et møte i rådhuset i Bad Schlema i den tyske delstaten Sachsen, ikke langt fra grensen mot Tsjekkia, idet borgermesteren besvarer et spørsmål fra en bestefar om hvordan barnebarnet hans skal unngå å bli trakassert av asylsøkere på vei til skolen.

Det er lett, ikke provoser dem, og ta bare en annen vei, lyder svaret. Reaksjonen er hissig. «Du kan ikke gå i din egen by lenger!» er det en som roper. Andre forlanger borgermesterens avgang.

Begivenheten er omtalt i Freie Presse, som er den største abonnementsavisen i Sachsen. Stemningen ble så truende at borgermesteren truet med å tilkalle politiet for å få dem til å evakuere, hvilket avstedkom latter fra forsamlingen. Til avisen sier han at protestene er et uttrykk for «angst for det ukjente».

 

Den korte avis Freie Presse