Nytt

Tyske velgeres støtte til statsminister Angela Merkel har sunket dramatisk, viser en ny spørreundersøkelse opinionsinstituttet Insa har gjort for tidsskriftet Cicero. 64 prosent, eller ca. to tredjedeler av de spurte ønsker ikke at Merkel fortsetter i statsministerembedet, skriver Frankfurter Allgemeine.

Manglen på støtte til Merkel er størst i de østlige delstatene Thüringen og Sachsen, hvor det er henholdsvis 79 og 76 prosent som ikke ønsker noen forlengelse av statsministerens embedstid.

I en annen meningsmåling som Insa har utført for avisen Bild, oppnår de to tradisjonelt dominerende partiene, sosialdemokratiske SPD og kristelig-demokratiske CDU/CSU som utgjør Merkels regjeringskoalisjon, tilsammen oppslutning kun blant halvparten av de spurte (hhv. 19,5 % og 30,5 %), mens den tilsvarende andelen var to tredjedeler ved valget til Forbundsdagen i 2013.

Vi har altså å gjøre med et aldri så lite politisk jordskjelv på bare tre år, som langt på vei forklares av fremveksten til opposisjonspartiet Alternative für Deutschland (AfD).

 

Frankfurter Allgemeine