Sakset/Fra hofta

Filosofiprofessor Kristian Skagen Ekeli bebreider VG (14/12) for å være intolerant når avisen på lederplass vil forby opprettelsen av en muslimsk moske subsidiert av Saudi-Arabia. Det vil i så fall være i strid med de liberale ideer som vårt demokrati er tuftet på, hevder filosofiprofessoren, som mener at selv intolerante ekstremister må få lov til å misjonere for sin intoleranse innenfor vårt liberale demokrati. Men hva når misjoneringen går ut på å klekke ut ekstremister og planlegge terroraksjoner, som vi vet skjer i noen av disse moskeene? Skal vi da bare vente og se, til det smeller?

kristian-skagen-ekeli1

Filosofiprofessoren (bildet) er som de fleste filosofer i faget, mer opptatt av det følgeriktige i tankegangen enn hva som skjer i virkelighetens verden. I dag befinner vi oss faktisk i en virkelighet der det er akutt behov for å spørre om ikke den liberale konsensus må gjennomtenkes og kanskje innskrenkes, fordi demokratiet trues av indre og ytre fiender. Dette liberale dilemma kan ikke løses med logikk, men må sees i forhold til de trusler og terroraksjoner som tårner seg opp på det europeiske kontinent. Ja, det koster å være liberal når terrorinteressene blir invitert til å drive misjonsvirksomhet på norsk jord. Det kan faktisk koste vår frihet og vårt demokrati.

Det er denne høyst potensielle kostnaden som gjør at vårt liberale demokrati, om det skal beskyttes og overleve, i visse henseender må settes i parentes. Ikke av prinsipp, men fordi våre liberale verdier på et gitt tidspunkt blir truet, og må forsvares med relevante midler. Siden et slikt virkemiddel er begrenset, begrunnet og kontrollert av vårt demokratisk valgte Storting, er det selvsagt ikke antiliberalt. Det betyr bare at de liberale ideene fortsatt er intakte, men skjermet, i påvente av at trusselen mot det liberale samfunnet blir eliminert og tryggheten gjenopprettet

På det punkt kommer filosofens logikk til kort. Det er selvsagt ønskelig at toleransen skal strekke seg så langt som mulig, men ikke når den drives til det punkt at den også undergraver selve ideen om toleranse. Krigssituasjonen nå i Midtøsten og terroren i Europa tilsier at vi må løfte det liberale dilemma ut av den logiske klemma og gi den en realitetsjustering. Slik våre folkevalgte gjorde da de i sin tid implementere frihetsideene i landets konstitusjon.

Islamske misjonssentere og moskeer finansiert av salafistkongedømmet Saudi-Arabia, er neppe opprettet for å styrke toleransen og forsvare våre liberale verdier. Nå har de folkevalgte omsider innført grensekontroll. Da er det på høy tid at vi også markerer grensene for en toleranse som i teorien påberoper seg de liberale ideer, men i praksis spiller på lag med tidens liberale holdningsløshet.