Hverken fornuften eller logos er helt til å stole på. De har vært medspillere i mange totalitær byggeprosjekter, som burde tilsi en viss skepsis til fornuftstenkningen. De mangler omtanke, en evne bare enkeltmennesket har tilgang på og kan praktisere. Det er en spesiell tenkemåte som knytter oss forpliktende til skaperverket.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.