Innenriks

For en tid tilbake ble Dag Hareide utnevnt til ridder av 1. klasse. I den anledning ble han intervjuet av avisen Vårt Land (26. august), og på spørsmål om hvem han gjerne ville snakket med nå, svarte han:

Hvis man fikk lov til å holde på en uke, ville det vært fascinerende å snakke med noen av Vestens yndlingsfiender, som lederne i IS, eller Putin. Det ville vært interessant å få brynt seg, og forhåpentligvis komme videre i en dialog.

Så dum er det ikke lov å bli, tenkte jeg, men det viser seg at han ikke alene om å ønske en dialog med IS. Nå sier SVs nestleder Bård Vegar Solhjell til NRK:

Jeg synes den norske regjeringen skal intensivere arbeidet med å få til en fredsavtale i Syria. Til å bruke mer økonomiske ressurser på det, men også bruke bak-kanaler og snakke med parter som kanskje ikke stormaktene kan snakke med.

På spørsmål om det også innebærer å snakke med Assad-regimet og IS, svarer Solhjell:

Hvis man skal være moralske, kan man ikke snakke med noen, fordi alle har begått overgrep. Vil du ha løsninger, må man være villig til å snakke med alle som vil snakke med oss.

Han forstår at forslaget vil føre til kritiske røster, men sier situasjonen er desperat.

Flyktningehjelpens Jan Egeland støtter forslaget fra SV, og sier til NRK

 Jeg vil si at man må gå i dialog med alle som kontrollerer befolkning og territorium. Norge har erfaring med å bringe ulike grupper til forhandlingsbordet, som aldri har vært i forhandlingssituasjon før.

Det er noe uvirkelig over mennesker som tar til orde for dialog med religiøse – og politiske grupper som ikke anerkjenner andre enn seg selv og som er villig til å bruke alle midler for å nå sine mål. Det er en blanding av uovertruffen tro på egne ferdigheter, men også en relativisering av menneskeverdet og staters handlinger og mål. For det er ikke slik at vi alle har begått moralske overgrep, Vesten opptrer ikke slik IS gjør overfor sine motstandere, vi har til nå hatt noen moralske absolutter å styre etter. Vi må derfor ikke være villig til å snakke med alle som vil snakke med oss, for det kan meget vel være at det leder til vår egen undergang, dialog innebærer nemlig noe mer enn en samtale, den innebærer en anerkjennelse av motstanderens ståsted.

Dialog er et verbalt samspill der to eller flere deltakere deler erfaringer, ideer eller innsikter. Det motsatte av dialog er debatt, som er et verbalt spill der deltakere forsøker å vinne over hverandre, hvilket ville være det normale målet for enhver vestlig politiker i møte med IS. Debatt er en verbal kampform, dialog er et verbalt samarbeid. Ordet dialog er sammensatt av det greske dia (=gjennom) og logos (= ord, fornuft, mening). Gjennom å kommunisere dialogisk er målet å skape en ”flyt av mening”. Enhver som inviterer IS til dialog mener altså at IS kan ha et meningsfylt budskap som kan bringe oss videre.

I en tid hvor begrepet «verdi» brukes om det meste, hadde det vært interessant om SV eller Dag Hareide kunne sagt hvilke verdier IS besitter som vil gjøre en eventuell dialog meningsfull, og hva målet med en dialog med IS ville vært, men mest av alt forteller Solhjells utspill oss at SVs verdirelativisme er i ferd med å bli total.