Kommentar

 

I Skottland har politiet gått til aksjon mot det de kaller hatkriminalitet. De skal bekjempe de trangsynte. Jeg er ganske sikker på at de mener de gjør det rette, at det er av det gode. På samme tid har den liberale motstanden mot USAs nye høyesterettsdommer Brett Kavanaugh vist at man også der er villig til å ta i bruk virkemidler som ikke fremmer friheten. Når motstandere av abort og moderne kjønnsideologi blir definert som trangsynte og en fare for det gode samfunn, gjenkjenner vi antidemokratiske krefter.  I frihetens navn angripes friheten. Jeg våger derfor spørsmålet: Hva er det med sekularismen som gjør at den synes å undergrave det samfunnet den var ment å beskytte?

Få påstander er mer egnet til å provosere enn å tillate seg å tvile ved ateismens moralske fundament. Alle vil da det gode, er svaret jeg normalt får, når jeg våger å så tvil om kvaliteten til sekulærhumanistenes tro.  Jeg påstår imidlertid ikke at sekulærhumanister ikke kan gjøre gode gjerninger. Spørsmålet er om de legger en absolutt morallov til grunn for sin virkelighetsoppfatning. Eller for å si det på en annen måte; hva kan det komme av at stadig flere samfunn i Vesten tror at idealsamfunnet skapes ved å kneble meningsmotstandere?

Som kristne tror vi at mennesket kjenner Guds lov i sine hjerter, en lov vi kan kalle loven om moral. Dette er ikke sosiale konvensjoner formet etter utallige generasjoner med sosialisering. Moralloven kjennetegnes nemlig ikke av at den kunne vært annerledes, den er nesten som matematikk. Vi hevder med stor styrke at Pol-Pot og Hitlers ugjerninger er moralsk forkastelige, selv om de og deres tilhengere ikke vedkjenner seg vår standard for rett og galt. Vi våger å straffe dem fordi vi forutsetter at de vet at det de gjorde var galt. Denne virkelighetsoppfatningen har preget vår kultur i over 1000 år.

Det store spørsmålet er om dagens sekulære humanisme bygger opp under denne virkelighetsforståelsen og har de nødvendige kvaliteter som gjør den egnet til å forsvare grunnleggende demokratiske rettigheter. For selv om vi mener at alle mennesker kan gjøre gode gjerninger, betyr ikke det at enhver religion eller politisk ideologi bygger opp under denne egenskapen. Det kan vel så gjerne være det motsatte.  Det er nemlig påfallende at de samme personene som hevder at de gjør gode gjerninger, kan avvise troen på en moral som gjelder uavhengig av tid og rom. Jeg har faktisk til gode å møte sekulære humanister som mener at vi er bundet av en objektiv sannhet om mennesket. Det er for øvrig ikke til å undres over, det er nemlig en naturlig konsekvens av deres tro. En tro som oppfatter mennesket som et tilfeldig resultat av en hendelse i det store intet, må avvise troen på noe større enn seg selv.

You can’t spread your religious hate here, sier politiet til de trangsynte i Skottland. Statens nye moral er i ferd med å bli innført gjennom skolevesen, og alt overvåkes av politiet. Det hele er en smule selvmotsigende, en plakat som er ment å bekjempe hat gjør det motsatte, den anklager en religion, i praksis kristen tro, for å spre hatefulle ideer.

Det interessante er at den skotske staten mener at innbyggerne skal bøye seg for deres valg, som om det er en standard de måles etter, uten at de kan si noe mer enn at de selv er utgangspunktet for denne standarden. Her i Norge ser vi det samme. Selv KrF har sluttet å snakke om Gud, og ender opp med å moralisere over politiske beslutninger i det verdslige regiment, de sier de vil ha mer varme i samfunnet. Som andre politiske partier blir de selv utgangspunktet for samfunnets verdier, for den varmen de gjør krav på å representere.

Uansett hva sekulærhumanistene hevder, er det slik at det vi tror på preger samfunnet. Sekularismen vil gjerne gjøre bruk av Jesus Kristus som morallærer, en de kan bruke som det passer dem. Men da blir de også nødt til å undertrykke ham, for den fornuften og varmen dagens sekulære ønsker seg, kan ikke akseptere hans budskap om moralske absolutter. Det er dette kampanjen mot Brett Kavanaugh og kristne i Skottland er et uttrykk for: Det sekulære samfunnet har mistet sitt rotfeste i kristen sannhet, det oppfatter sin egen overbevisning som uttrykk for gjeldende moral, og er i ferd med å ende opp som et sekulært motstykke til Saudi-Arabia.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!