Konsekvensene av kampen mot moralsk definerte standarder blir et samfunn uten gitte normer, dvs. et a-moralsk samfunn. Det blir også et samfunn der politisk motstand er nødt til å bli avvist. For paradoksalt nok blir makthavernes angrep på sannheten og en objektiv moral til en sannhet for de det gjelder.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.