Det er ikke uten grunn at det er den offentlige ordbruken som er blitt det viktigste i land der sekularismen har blitt enerådende. Det moderne mennesket har et ekstremt behov for å fremstå som moralsk uklanderlig, det må vise at det ikke trenger Gud, og i et slikt miljø blir krenkelser og følelser det eneste som definerer oss.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.