Politihøgskolens rapport om høyreekstremisme frikjenner islam for antisemittisme. Denne absurditeten er mulig fordi samtidens sekularisme avviser at ulike religioner kan ha ulik verdi. En slik sekularisme avviser altså innlysende sannheter. For å kunne gjøre det, må sekularismen være autoritær. Og det er den. Den krever total underkastelse.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.