Nytt

Ungarns statsminister Viktor Orban gjorde det tirsdag klart at landet sier opp Dublin-konvensjonen som pålegger første mottaksland av asylanter å behandle søknadene. – Båten er full, sa Orbans talsmann.

Oppsigelsen er den første alvorlige sprekk i EUs asylpolitikk. Det er ikke trafikken over Middelhavet, men strømmen via Balkan, især Hellas og Serbia, som Ungarn er berørt av.

„Wir alle wünschen uns eine europäische Lösung, aber wir müssen die ungarischen Interessen wahren und unser Bevölkerung schützen“, verteidigte Orbáns Sprecher Zoltán Kovacs die Entscheidung, die Dublin-Regelung aufzuheben, gegenüber der österreichischen Presse. Ungarn habe bereits mehr Asylbewerber untergebracht, als es aufnehmen könne. „Das Boot ist voll“, betonte Kovacs. Sein Land könne nicht noch zehntausende Dublin-Fälle zurücknehmen.

– Vi ønsker alle en europeisk løsning, men vi må ivareta ungarske interesser og beskytte vår befolkning. Med disse ord forsvarte Orbans talsmann Zoltán Kovacs beslutningen om å si opp Dublin-konvensjonen, overfor østerrikske Die Presse. Ungarn har allerede mottatt flere asylsøkere enn det kan absorbere. – Båten er full, understreket Kovacs. Landet kan ikke ta tilbake titusener av Dublin-tilfeller.

For det er slik Dublin-konvensjonen virker: Det land hvor asylanten først blir registrert har plikt til å behandle søknaden, selv om vedkommende har reist til et annet land. EUs fingeravtrykkdatabank avslører lett hvis en asylsøker har vært innom et annet land. Derfor sier båtmigrantene som kommer til Italia: – Ingen fingeravtrykk, ingen fingeravtrykk! Og italienske myndigheter føyer seg villig. De er heller ikke interessert i å bli sittende med byrden, og sender migrantene videre nordover.

migrants-france-italy

Foto: En gruppe afrikanske migranter sitter bokstavelig talt «stranded» i Ventimiglia, på den italienske siden av grensen mot Frankrike. De er sendt tilbake gang på gang, og sitter nå som i et legalt limbo. Ingen vil ha dem. De har pakket seg inn i varmefolie. Hva tenker innbyggerne og forbipasserende når de ser dette synet?

Italia og Frankrike gjør i praksis det samme som Ungarn, men de bryter ikke Dublin-konvensjonen formelt. Realiteten er den samme: Ingen vil ha dem. Båten er full.

Laut Kovac seien seit Anfang 2014 etwa 100.000 Ausländer illegal über Ungarn eingereist, 60.000 davon allein seit Beginn dieses Jahres. „Wir erwarten Solidarität von unseren europäischen Partnern. Alle schauen nur aufs Mittelmeer“, kritisierte er. Über den Balkan seien jedoch mehr Flüchtlinge nach Europa gekommen. (krk)

Ifølge Kovacs har ca 100.000 utlendinger tatt seg ulovlig inn i Ungarn siden begynnelsen av 2014, hele 60.000 av dem siden årets begynnelse. – Vi venter solidaritet fra våre europeiske partnere. Alle skuer bare mot Middelhavet, kritiserte han. Via Balkan har det kommet enda flere flyktninger til Europa.

Ungarns beslutning kan få store konsekvenser. EU har ikke lykkes å komme frem til noen forent asylpolitikk. Systemet er under et voldsomt press. Mange kunne tenke seg å gjøre som Ungarn. Når demningen først brister kan flere følge etter.

Neste som står for tur er Schengen. Dansk Folkeparti har som kategorisk krav gjeninnføring av grensekontroll i sør. Det vil være første skritt mot pulverisering av Schengen.

EU er ikke i en posisjon til å straffe Ungarn eller Danmark, slik som før.

Hellas har svekket EU og synliggjort sprekkene. Alt virker nå sammen til å svekke EU, og som tidligere er det mangel på handlingskraft som gjør at EUs posisjon svekkes enda raskere enn det behøvde.

Unionen kan virke rundt økonomiske saker, men når det blir større politiske og sosiale, er man lammet.

Når unionen svikter handler landene nasjonalt. Ungarn varslet sist uke at man vil bygge et gjerde mot grensen til Serbia. Det er herfra flertallet av de ulovlige migrantene kommer. Serbia er ikke medlem av EU.

 

Ungarn setzt Dublin-Regelung außer Kraft