Innenriks

I Obosbladet har samfunnsøkonom Jan Ludvig Andreassen en fast spalte.

I Obosbladet nr 5 for dette året tar han for seg boligpriser. Et stort antall flyktninger har en betydning for folk flest. Boligene blir dyrere. Spørsmålet mannen i gata kan stille seg er om politikerne i det hele tatt driver politikk for sine egne velgere. Det ser ut som om fremmede mennesker er viktigst med den kursen Norge har.

Viljen til godhet skaper problemer. Problemer som ikke diskuteres når man har bestemt seg for å være gode mot mennesker i nød. Så gode at man gir de nødstilte oppholdtillatelse i Norge.

– Vi skal fjerne tusenvis av boliger fra det norske marked, tordnet AP-leder Jonas Gahr Støre på partiets landsmøte. Til stormende jubel fra delegatene. Ok, da, dette var fleip. Det han sa var at Norge burde ta i mot 10 000 flyktninger. Men den logiske implikasjonen av flere folk, uten ekstra boligbygging, er større mangel på boliger i byene våre. Det er jo i byer flyktningene havner. I dag er det mange norske idealister som ønsker at vi skal ta i mot flere flyktninger samtidig som boligskattene bør økes. Begge forslag har noe for seg. Ved å ta imot flyktninger gir vi de heldige bedre livskvalitet og forlenger trolig deres levealder. Ved å innføre boligskatter kan vi jevne ut Norges store inntektsforskjeller. Ulempen er selvfølgelig at flyktninger øker etterspørselen etter boliger, samtidig som økte boligskatter vil redusere investeringer i nye boliger.

—-

Boligpriser som påvirkes av at vi henter folk fra alle verdens hjørnes hit, beskatter de som investerer i bolig hardere, bygger for få transportårer til de store bysentrene, og  rasjonaliserer bort arbeidsplasser i distrikts-Norge med billigere mat i byene som resultat. Fasiten blir da att boligprisene stiger unødig mye, med størst effekt på den typiske OBOS-bolig i sentrale strøk. Boliger myntet på små familier i sentrale strøk er allerede mangelvare, og verre skal det bli. Det er fasiten på vår samfunnsutvikling.

Med godhet skaper man problemer for mange nordmenn.

Artikkelen kan leses i OBOSbladet nr 5/2015

Obosbladet kan lastes ned som i App Store og Google Play.