Nytt

Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch mener at Fremskrittspartiet og Senterpartiets vilje til å bruke oljepenger fører til for høy innvandring og økt sentralisering, skriver E24.

Willoch mener at den rekordhøye, hovedsakelig innvandringsdrevne befolkningsveksten er et resultat av oljepengebruken:

– Den høye bruken fører til at innvandringen er høyere enn godt er. Det ser ikke ut til at vi klarer å absorbere den, sier han.

– Et paradoks

– Det er et paradoks at Fremskrittspartiet ved å være så utgiftskåte bidrar til den store innvandringen.

– I tillegg bidrar det utgiftskåte Senterpartiet til en høy oljepengebruk som også fører til høyere innenlands flytting til byene hvor jobbveksten er høy, legger han til.

En viktig politisk målsetning for Senterpartiet er å begrense fraflyttingen fra distriktene.

– Man kan hevde at vi har behov for å investere i infrastruktur, men man kan ikke ikke gjøre alt samtidig, sier Willoch.

Den tidligere statsministeren er ikke motstander av innvandring i seg selv, men mener at dagens innvandring er for høy og at befolkningsveksten skaper stor ubalanse i samfunnet. Dette forsterkes i sentrale strøk av tilflytting fra distriktene. Befolkningsveksten medvirker til boligmangel og ekstreme boligpriser, sier Willoch:

– Tenk hvordan det er for et ungt par som skal etablere seg i nærheten av der arbeidsplassene er med dagens priser!

Den høye gjeldsbyrden dagens boligpriser i sentrale strøk tvinger frem får Willoch til også å tenke på det unge parets barn, når den tid kommer.

– Hvis et barn oppfatter at foreldrene er fattige fordi de har barn, så har det uante konsekvenser, sier den tidligere statsministeren.

SSBs levekårsundersøkelse viser at par med barn under syv år i gjennomsnitt har to millioner kroner i boliggjeld. Det er nesten en tredobling siden 2004.

Endringene i skattesystemet og andre velferdsordninger har ifølge Willoch svekket dem med lave inntekter og unges økonomiske forutsetninger for å få barn. Han ønsker derfor en annen fordeling mellom dem som forsørger barn og dem som ikke gjør det. Han har imidlertid ikke store forventninger om noen ny økonomisk kurs som følge av regjeringens perspektiv-melding:

– Man kan ikke forvente at en regjering erkjenner sine feil i en stortingsmelding, sier han til E24.

E24: – Oljepengebruken fører til
en innvandring som er høyere enn godt er