Under karikaturstriden sendte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) et instruksbrev til ambassadene, et brev der han nærmest beklaget at norske redaktører hadde benyttet seg av ytringsfriheten. Dette brevet som langt på veg fordømte trykkingen av karikaturene, ønsket han naturlig nok å holde skjult for den norske befolkning.

«Jeg beklager at trykkingen av karikaturtegningene av Profeten Mohammad i det norske bladet Magazinet har skapt uro i muslimske miljøer.

Jeg har stor forståelse for at disse oppleves som støtende for muslimer verden over. Islam utgjør en åndelig forankring for en stor del av verdens befolkning. Deres tro har krav på vår respekt.

Karikaturtegningene i det kristne bladet Magazinet er ikke konstruktive for å bygge den nødvendige bro mellom mennesker med ulik religiøs tro og etnisk bakgrunn. De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt.

La meg gjøre det helt klart at den norske regjering fordømmer enhver handling eller uttalelse som uttrykker forakt for mennesker på bakgrunn av deres religion eller etnisitet.

Norge har alltid sluttet opp om FNs arbeid mot religiøs intoleranse og rasisme, og finner dette arbeidet svært viktig for å forebygge mistillit og konflikter mellom mennesker. Toleranse, gjensidig respekt og dialog er grunnverdier i det norske samfunn så vel som i vår utenrikspolitikk.

Ytringsfriheten er en bærebjelke i det norske samfunn. Dette innebærer toleranse også for meninger som ikke alle kan slutte seg til. Samtidig setter vår lovgivning og internasjonale forpliktelser grenser mot hets eller hatefulle ytringer.»

Redaktør Vebjørn Selbekk har etter terroren i Paris, bedt Jonas Gahr Støre komme med en unnskyldning til det norske folk for den måten han som utenriksminister håndterte karikaturstriden.

– Jeg krever ikke noen unnskyldning av Jonas Gahr Støre for egen del, men jeg synes han burde ha bedt det norske folk om unnskyldning, sier sjefredaktør for avisa Dagen, Vebjørn Selbekk, til NRK.

Men det ligger ikke for Gahr Støre å beklage for det norske folk.

– Nei, jeg synes ikke at jeg har noe å si unnskyld til i forhold til det, sier Støre.

Støre synes ikke han har noe å unnskylde – ikke for sviket mot ytringsfriheten; ikke for det norske folk. Dessuten, han har jo allerede beklaget – til noen andre.