22/7

Når Dagens Næringslivs Kjetil Wiedswang og Document.no er enige, er det mye som taler for at Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre er på ville veier med utspillet om å ta et oppgjør med høyresiden.

For hvis man skal ta et oppgjør med politisk vold, er det vel flere andre kandidater som står i kø?

Det utøves i dag ikke veldig mye åpenlys vold av politiske høyreekstremister i vår del av verden. Man kan imidlertid knapt slå på en nyhetssending uten å få referert politisk vold i en eller annen utgave, et eller annet sted, utført av mennesker som påstår de handler med Koranen som veileder og i Allahs navn. Norsk ungdom er frivillige deltagere i noe av dette.

Overfør Johansen-Blattmanns ønske om å «ta et oppgjør med ideologien gjerningsmennene står for» til Boko Haram eller Isil: Det ligger snublende nært å forlange et oppgjør med islam.

For hvis Behring Breiviks herjinger har røtter i en bredere ytre-høyre og islamofob ideologi, vil det ikke da være minst like logisk å knytte de langt mer systematiske og omfattende islamistiske voldshandlingene til ideologien og religionen de sier de representerer? Hvis hatefulle utsagn fra ekstremhøyre skaper vold – vil ikke nøyaktig samme effekt springe ut av hatretorikken mot Vesten og vestlige verdier som finnes i Europas nærområder og i deler av minoritetsbefolkningen?

Og spiller vi ikke Behring Breiviks spill?

 

http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2014/07/21/2157/Pa-innsiden/oppgjoret

Les også

-
-
-
-
-
-