Nytt

Hva gjør en barnehage med et begrenset antall plasser når den er nødt til å velge mellom å ta inn barn av flyktninger og småsøsken av norske barn som går i den samme barnehagen fra før?

Roa barnehage i Lunner kommune i Oppland har ni ledige plasser fra høsten, hvorav åtte er tildelt barn av flyktninger. Dette har vakt misnøye hos flere norske mødre, som den 15. april uttalte seg om saken i avisen Hadeland.

Deres hverdag blir mer komplisert enn ventet, som en av dem forklarer:

– Vi flyttet fra Grua til Roa da førstemann skulle begynne i barnehagen. Rett og slett fordi han hadde fått plass i Roa barnehage. Da vi i fjor søkte plass for vår yngste, som er født i mai 2012, fikk vi avslag. Men etter hvert fikk han plass i en familiebarnehage på Harestua. Vi er pendlere begge to, og det har vært en fryktelig slitsom periode. Derfor søkte vi på nytt i Roa barnehage ved dette opptaket. Men vi fikk på nytt avslag.

Foreldrene har påklaget opptaket og mener det er dårlig håndtert:

– Vi mener kommunen kunne forutsett og løst dette på en bedre måte, da de har visst om både småsøsknene og flyktningene i lang tid i forkant av opptaket.

I avisens papirutgave opplyser kommunalsjef Bente Rudrud at opptaket ikke kan endres. Det er nemlig vedtektene som bestemmer at det skal være slik:

– Alle i Lunner søker barnehageplass med samme utgangspunkt. Deretter har vi barnehageloven, med tilhørende forskrift, og kommunens vedtekter som peker på hvem som skal prioriteres. Barn med flyktningstatus tilhører gruppen med førsteprioritet, søsken er på fjerdeplass. Jeg er åpen for å diskutere vedtektene, men for årets opptak er det ikke anledning til å gjøre noe, sier hun.

Begrunnelsen er integrering av både barn og foreldre. Alenemødre får sjansen til å delta i introduksjonsprogrammet ved voksenopplæringen, som ikke ligger langt fra den aktuelle barnehagen.

Når kapasiteten er begrenset kommer det altså i andre rekke hvis norske foreldre som arbeider ikke får dagen til å gå ihop. Det er ikke vanskelig å forstå at de reagerer.

Det er neppe mange som er komfortable med å få varme poteter av denne typen i fanget, men de risikerer å bli hørende til hverdagens orden. Eller kanskje de er det allerede. I så fall har mødrene som har stått frem, valgt å bryte lydmuren.

 

Foreldrene krever nytt barnehageopptak