Nytt

Mange politikere lovpriser veksten i hovedstadsområdet. Barnefamilier opplever at veksten skaper i hverdagen. Skolene er rett og slett for små, og barn kan ikke begynne på nærskolen. Søsken må gå på forskjellige skoler, noe som skaper praktiske problemer for flere familier. For noen så store at det er grunn til å flytte.

Familien Carlsson i Rælingen utenfor Oslo:

Per Hellevik Carlsson (33) er pappa til Annie Fredrica. Hun skal ikke begynne på skolen før til neste år, men har allerede fått beskjed om at hun ikke får plass på Rud skole som ligger rundt en kilometer hjemmefra. For noen år siden bestemte kommunestyret at beboerne i området Østre Strøm på Rælingen skulle tilhøre skolekretsen Løvenstad. Dermed får hun dobbelt så lang skolevei og må i tillegg krysse en trafikkert vei.

– For oss betyr det i praksis at vi må kjøpe en ekstra bil. Andre naboer vurderer å flytte av samme årsak. Noen av dem må sende et barn til hver av skolene. Slikt betyr mye når du skal få hverdagen til å gå opp, sukker Carlsson.

I Oslo er det rekordmange skolestartere i år. Ikke alle foreldre aksepterer endringene i skolegrensene:

6877 skolestartere

I Oslo er det denne høsten registrert 6877 skolestartere. Det er ny rekord. Avdelingsdirektør Harald Øvland i Utdanningsetaten bekrefter at det gjør at kommunen må endre inntaksgrensene, og vil gjøre det igjen nå i høst. Hans oppfatning er at det varierer i hvor stor grad foreldre aksepterer endringene.

– Vi må se hele byen i sammenheng. Mange forstår det. Samtidig er foreldre nærmest sine egne barn, sier han.

I Oslo vil antall barneskoleelever vokse i en enorm fart de kommende årene. Har politikerne kontroll over utviklingen?

Kampen om plassene blir enda hardere i årene som kommer. I løpet av de ti neste årene vil antall oslobarn i barneskolealder (6-12 år) øke med drøyt 10.000, fra 42.000 i år, viser tall fra Oslo kommune.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fulle-skoler-ma-avvise-seksaringer-6968990.html