Bremanger kommune sa ja til å bosette 15 somaliske og eritreiske flyktninger i bygda Svelgen (1.198 innbyggere), men på grunn av familiegjenforeninger kan tallet øke til 52 før sommeren. Nå ber NAV kommunestyret om å si nei til å bosette flere flyktninger enn den lille kommunen kan ta seg av, skriver Firdaposten.

–Dette er ein ny situasjon for oss å ta imot flyktningar. Og den mengda som har komme, har vore meir enn vi var klar over. Vi ventar å busette totalt 52 personar før sommaren er over i Svelgen. Talet kan bli større, fleire har sagt dei vil søkje om familiegjenforeining, og då kan vi komme opp mot 63. Dette er eit veldig løft for NAV. Vi har ikkje tilsett fleire, men kjem til å gjere det snart, for å kunne handtere denne situasjonen, seier leiar for NAV Bremanger Anita Steinset i ei orientering til kommunestyret.

En av de bosatte mennene har 22 barn under 18 år, og har søkt om gjenforening med kone og 11 av barna. Også barna kan i sin tur søke om familiegjenforening med sine søsken og mødre, så antallet kan ifølge Steinset komme til å øke ytterligere.

NAV mener at det nå er behov for å få kontroll på situasjonen, og ønsker derfor å sette stopp for bosetning av flere flyktninger i Svelgen.

–Vi treng å få kontroll på situasjonen, og sikre dei som allereie bur her, og ventar på familiane sine den best mulege hjelpa. Vi skal finne bustader til alle saman, og når ein person plutseleg får familie på 6–7 stykke, så krev det ekstra plass, og eigna bustader.

Bremanger kommune får integreringsstønad fra staten for inntil fem år for hver person som blir bosatt i kommunen. For familiegjenforente varer stønaden i inntil 3 år. Men utfordingene for kommunen er mange; flere av flyktningene savner ett eller flere barn de ikke vet hvor befinner seg, noe som er belastende for den enkelte, men også preger de NAV ansattes hverdag, forteller Steinset. Det er bla krevende å få time hos fastlege fordi mange av flyktningene ikke er folkeregistrert og mangler fødselsnummer. Det går også med mye tid og arbeid for å i det hele tatt få flyktningene registrert i Folkeregisteret og å skaffe pass og personnummer, ettersom dette må gjøres ved personlig oppmøte i Førde og Florø.

Konstituert driftssjef ved Svelgen oppvekst, Carina Endresen Solvåg, sier at skolen er i en omstillingsprosess med i alt 39 fremmedspråklige elever av totalt 188 elever. Fremmedspråklige utgjør nå over en femtedel av elevene, og før sommeren får Svelgen skole kanskje 37 fremmedspråklige elever til.

–Barnehagane vil etter kvart bli fulle, men vi har framleis plass i klassane. Vi har plass til 29 i kvar klasse, så det skal vi få til, seier ho. På Svelgen skule er det born frå 14 forskjellige nasjonar. PolenBrasil, Peru, India, Bulgaria, Estland, Belgia, Sri Lanka og Sverige for å nemne nokre.

Savnet av familien er det vanskeligste med å komme til Norge, sier Hossein Ahmed Mayamuud. Kona og 11 av barna hans befinner seg i Addis Addeba, uten penger og oppholdstillatelse. Det gjør det umulig å leve et ordentlig liv, men Mayamuud har søkt om gjenforening og håper at de snart kommer til Norge

–Staten har eit stort ansvar for oss, dei gjer oss økonomi som vi kan leve med, ein bustad, utdanning slik at vi kan få eit yrke, og vi får tilbod om norsk opplæring. Det betyr mykje for oss. No håpar vi også at staten kan gjere det same for våre born og familiar, slik at også dei kan få eit godt liv i Norge. For å kunne leve
eit godt liv her, så treng vi familien vår, seier Hussein Mayow Obeyd.

Saaid Makaraan Mohamed kom til Norge i 2009, og nylig kom familien hans til Svelgen. Noen har begynt på skolen, mens tre av barna går i barnehage. Mohamed er i gang med å lære seg norsk og håper å finne seg en jobb. Etterhvert vil også kona komme i arbeid, sier han til Firdaposten.

Artikkelen «Innvandring skaper barneboom i Svelgen, vedtok å ta imot 15, men får i staden 52 flyktningar» sto på trykk i Firdaposten 17.mars 2012, og finnes ikke på nett. Den kan imidlertid kjøpes og lastes ned her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂