Feature

usa.snowden.bus

Det er bare noen dager siden Barack Obama avslo å gi Edward Snowden amnesti. Han sitter langt unna i Russland, utenfor US Governments rekkevidde, men også i et slags eksil. Ved å nekte ham amnesti forteller Obama at eneste veien tilbake går gjennom en rettssal.

Er det så sikkert? Snowden-saken er blitt mye større enn Det hvite hus ser ut til å ha forstått. Snowden har satt i gang en prosess ingen vet utgangen på. Han har gjort verden oppmerksom på noe den ikke visste. Det går ikke an å putte denne kunnskapen tilbake på flasken. Den vil fortsette å virke, og Snowdens skjebne vil avhenge av utfallet av denne prosessen. Så langt tyder mye på at verden vil takke Snowden for at han gjorde oss oppmerksomme på en fare.

Hvordan skal Obama kunne straffe en person som er blitt identisk med en sak som er positiv, nemlig personvern og individets rett til å være privat? Som bussreklamen i New York viser – Snowden befinner seg i USA selv om han fysisk er langt unna. And there is nothing Obama can do about it.