Heimevernets spesialavdeling 16 (HV-016), som ble etablert i 1987 for å møte trusselen fra de russiske spesialstyrkene Spetsnaz, ble besluttet nedlagt i 2010, uten at det ble gjennomført nødvendige prosesser for å kartlegge konsekvensene. HV-016 besto av 200 mann fordelt på fem tropper, og disse var plassert i de største byene i Sør-Norge. Daværende forsvarssjef begrunnet […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.