Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norges nabo Russland har gått til angrep på et annet naboland. Men i det norske  Forsvaret er man vel så opptatt av å snakke om Pride, mangfold, mobbing og trakassering.

Russlands overfall på Ukraina har aktualisert norsk forsvar og forsvarsevne. Mange nordmenn som normalt ikke tenker så mye på slikt, stiller seg plutselig spørsmålene:

Hva har Norge av militært materiell, mannskap og ressurser, hva har vi egentlig å stille opp med?

Hvordan kan vi styrke oss, på kort og lang sikt? Hva lærer krigen i Ukraina oss om et mulig fremtidig angrep på Norge?

Er det ett sted man ville tro dette var et svært sentralt tema i disse dager, så er det innad i det norske Forsvaret. Der ville det nå være naturlig å legge det meste annet til side, og sette all energi inn på evaluering og forbedring av landets forsvarskapasiteter.

Da er det med en viss forundring det kan konstateres at det i disse krigstider er visse andre temaer som i stor grad opptar Forsvaret og dets ledende menn og kvinner. Nemlig Pride, mangfold og trakassering internt i organisasjonen.

Avisen Forsvarets Forum gir til enhver tid en pekepinn om hvor fokuset ligger, og denne våren har det vært tett mellom saker knyttet til nettopp de sistnevnte temaer.

Tirsdag 12. juli har man en et innlegg fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen om nettopp mobbing og trakassering. Onsdag 13. juli er det et stort oppslag om tilsvarende problematikk i dansk forsvar.

Hele våren har man sett forsvarssjefen og andre rundt ham komme med uttalelser og delta i arrangementer knyttet til den storstilte Pride-markeringen.

Naturligvis har også mer militært relaterte emner vært tatt opp. Men mye er påfallende nok rettet inn mot Pride/mangfold/trakassering, temaer som strengt tatt må anses å være nokså sekundære for landets umiddelbare forsvarsevne.

For forsvarssjef Eirik Kristoffersen og andre en del andre ledere i Forsvaret virker det som om det å snakke om Pride, trakasserings etc. har blitt noe bortimot en altoverskyggende oppgave i hverdagen.

I sitt innlegg i Forsvarets Forum skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen blant annet:

Kampen mot mobbing og trakassering kan og må vi i Forsvaret vinne. Mobbing og trakassering er en indre fiende som bryter ned enkeltmennesker og avdelinger. Derfor har jeg brukt ordet krise om situasjonen som blant annet media har vært med på å få frem.

Når forsvarssjefen tar frem et ord som krise, skulle man tro han sikter til forhold som er helt fundamentale for landets evne til å forsvare seg.

Kristoffersen fortsetter:

Vi i Forsvaret kan vinne denne kampen. Vi kan komme styrket ut av en krise. Men, da må vi alle erkjenne at det er en krise. Først og fremst er dette en personlig krise for den enkelte som blir utsatt for mobbing og trakassering. Deretter er det en krise for oss i Forsvaret som opplever at vår viktigste prioritet, våre verdier, ikke blir etterlevd av alle.

For et svakt bemannet og til dels temmelig mangelfullt utrustet norsk forsvar i 2022, er det altså mobbing og trakassering som er kritisk å ta tak i, ifølge forsvarsjefen.

Man kan lett få inntrykk av Forsvaret som en slags «verdiorganisasjon», der hverdagen først og fremst handler om rettigheter, velferd, trivsel og mangfold. Det er der man mener de store utfordringene ligger.

Hvis det oppleves trakassering og mobbing, er det naturlig nok et problem man skal ta opp, i Forsvaret som andre steder. Det er liten tvil om at det er en av mange faktorer som kan ha betydning for Forsvarets samlede evne til å løse sine oppgaver.

Men bør akkurat dette virkelig ha et stort fokus som det nå har, i dagens situasjon?

Hvor mye av det man ser fra konflikten i Ukraina, tilsier at Pride/mangfold/trakassering er særlig vesentlig for utfallet av en moderne krig?

Les også: 

Det norske flagget er ikke nok, synes Forsvaret

 

Sommerlesning:

Nyhet fra Document forlag, bestill i dag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill også:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Husk å støtte Document, vi trenger ditt bidrag:

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.